หยาดค้างหยดน้อยแลด้อยค่า

แต่งแต้มพสุธาวันฟ้าใส

แสงอรุณเรืองรองส่องอำไพ

กลืนกินน้ำค้างใสไพรพนา

แต้มหยดหยาดย้อยเหมือนปอยฝน

เม็ดกลมเกลี้ยงเกลาเห็นเงาป่า

สะท้อนภาพเรืองรองของพนา

ประหนึ่งดังว่าหยาดมณี

แสงอรุณกรุ่นไอโอบผืนหล้า

หยาดมณีล้ำค่าคืนป่านี้

ช่วงเวลาแสนสั้นกลับมากมี

ด้วยรอยหยาดมณีที่งดงาม

....................................................

หยาดหยดน้ำค้างหยดน้อยๆ

บางทีอาจจะดูด้อยค่าบนโลกกว้างแสนยิ่งใหญ่

พอตะวันเฉิดแสงหยาดน้ำหยดน้อยก็ต้องลาจากไป

เหลือเป็นความทรงจำใสใสที่ทาบทาหัวใจป่าไม้ให้รื่นรมย์

แม้จะเป็นเพียงหยาดค้างหยดน้อย

แต่ก็ยังสร้างรอยจารึกจดจำไว้ให้ผืนป่าได้สุขสม

แล้วมนุษย์เล่า เขาทำอะไรบ้างให้โลกได้ชื่นชม

มีแต่สร้างรอยร้าวระบมให้โลกขื่นขม กล้ำกลืน

..............................................