กางแขนโอบกอดแผ่นฟ้ากว้าง
แล้วก็วางความอบอุ่นเอาไว้
กางแขนกอดผืนมหาสมุทรกว้างใหญ่
แล้วก็วางดวงใจไว้ใต้เงาจันทร์
กางแขนกอดดาวดวงเล็ก
แล้วก็เสกให้คนที่แสนรักสุขสันต์
กางแขนกอดดวงใจของใครคนนั้น
แล้วก็อวยพรให้ทุกวันมีแต่ความสุขใจ
กางแขนกอดผืนแผ่นดิน
แล้วก็ยกสิ้นถวายพระมอบให้
กางแขนโอบกอดดวงพระหฤทัย
แล้วก็ถวายทั้งกายใจให้พระองค์
.............
งานทุกชิ้น...กิจการทุกอย่าง
ความทุกข์บนหนทาง
ลูกขอวางไว้ที่พระองค์
ความวุ่นวายแห่งชีวิต
อีกความคิดตามใจประสงค์
โปรดเป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์
ที่จะจัดส่งสิ่งใดให้มา
...............