“พี่เซลินที่รัก  น้องพบแล้วว่า

อย่าคิดจะพบความรัก

โดยปราศจากความทุกข์

ธรรมชาติของมนุษย์อ่อนแอด้วยกันทั้งนั้น”

(จดหมายของ น.เทเรซา ถึงพี่สาวเซลิน)

.......................................

ระลึกถึงท่านนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู

กุหลาบสวรรค์ ดอกลิลลี่สีขาวของพระเยซูเจ้า

ช่วงชีวิตของท่านนักบุญมีความเรียบง่าย นบนอบเป็นหลัก

ความอ่อนแอทางกายไม่ได้มีผลต่อความเข้มแข็งทางใจเลย

เธอยอมรับความทุกข์ยากลำบากในชีวิต

การสูญเสีย การพลัดพราก การถูกเบียดเบียน

การถูกอิจฉาริษยา และจากสภาพร่างกายที่ย่ำแย่

ด้วยความรักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ทางแห่งความรักต้องพบกับความทุกข์ยาก

และเธอก็ยินยอมและยินดีที่จะรับความทุกข์ยากเหล่านั้น

...................................................

โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเทเรซา แห่ง พระกุมารเยซู

องค์อุปถัมภ์ค้ำชูวิญญาณจิตของฉัน

แบบอย่างที่แสนน่ารักของฉัน

ฉันภาคภูมิใจในท่านเหลือเกิน

ขอให้ความดีงามอันน้อยนิดบนโลกนี้ของฉัน

ร่วมกับเสียงภาวนาที่แสนไพเราะของท่านนักบุญบนสวรรค์

ได้ส่งผลให้โลกและทุกสิ่งสร้างบนโลกใบนี้

พบกับความสงบ และสันติสุขตลอดไปเทอญ

..............................