“พระเจ้าทรงเลือกผู้ที่โลกตัดสินว่ายากจน

เพื่อให้เขามั่งมีในความเชื่อ”

(ยากอบ 2:5)

......................................

สังคมในเมือง ผู้คนเต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดีกัน

พื้นที่สมองของมนุษย์เมือง

เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์  แผนการ  วิธีการและขั้นตอน

ของการผลักดันตนเองให้ก้าวล้ำนำหน้าอยู่เสมอ

สังคมชนบท  ผู้คนเต็มไปด้วยการแบ่งปัน  มีส่วนร่วม

พื้นที่สมองของมนุษย์ชนบท

เต็มไปด้วยทุ่งนา ป่าเขา  เพื่อนบ้าน

ที่ต้องใช้ชีวิตเกี่ยวข้องและเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ

พื้นที่สมองของมนุษย์เมืองถูกเบียดแน่นไปด้วยแผนการมากมาย

จนยากที่พระเจ้าจะเข้ามาแทรกในพื้นที่ชีวิตของเขาได้เลย

ระยะความห่างไกลระหว่างพระกับมนุษย์เมืองทวีมากขึ้น

ในขณะที่พื้นที่สมองของมนุษย์ชนบท

พร้อมเปิดรับพระเจ้าให้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิต

...........................................

บทเพลงหนึ่งของวงคาราบาวร้องขับขานไว้ว่า

“ถึงยากจน ไม่มองคนเหยียนเหยียด

ไม่รักแกรังเกียจ คิดเบียดเบียนใจใคร

มีจน วัดใจคนไม่ได้ จนแต่รวยน้ำใจ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน....”

“เพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่”

ในขณะที่หลายคนพยายามบอกว่าเราไม่เคยดูถูกคนยากจน

แต่การกระทำที่เขาแสดงออกกลับแตกต่างจากคำพูดโดยสิ้นเชิง

……………………………….

ข้าพเจ้าเข้าไปรับบริการร้านตัดแว่นร้านหนึ่ง

ข้าพเจ้ายืนเลือกกรอบแว่นที่ราคาถูกที่สุดในร้าน

ด้วยเห็นว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กรอบราคาแพงเลย

ข้าพเจ้าต้องการแค่เลนส์ที่อ่านหนังสือได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น

ข้าพเจ้ายืนเลือกกับลูกชายอยู่สักพัก พยายามเรียกพนักงานเพื่อซักถามถึงเลนส์

พวกเขาไม่แม้กระทั่งชายตามามองข้าพเจ้าเพียงสักนิดเลย

พวกเขาสาระวนอยู่กับลูกค้าที่ยืนเลือกซื้อกรอบราคาสูงๆ

ข้าพเจ้าพยายามที่จะทำความเข้าใจกับเหตุการณ์

และรอคอยโดยการเลือกกรอบไปเรื่อยๆ

ลูกค้ารายนี้ไปแล้ว ลูกค้ารายใหม่เข้ามาอีก

ต่างเลือกกรอบแว่นที่ราคาสูง

ข้าพเจ้าเริ่มมั่นใจว่า  พวกเขาคงไม่มีเวลาจะมาสนใจข้าพเจ้าเป็นแน่

ข้าพเจ้าจึงเดินเข้าไปในโซนกรอบแว่นที่มีราคาสูงขึ้น

ไม่ทันที่ข้าพเจ้าจะเรียกพนักงาน  พนักงานก็เดินมาแนะนำกับข้าพเจ้าว่า

สนใจกรอบนี้ไหมคะ  ราคาประมาณ 2,000 กว่าบาท

อันนี้ก็สวยนะคะ

..................................................

พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปที่ใดก็ตาม

ไม่เคยมีสักครั้งที่พระองค์ทรงดำเนินไปที่ไหนแล้ว

พระองค์จะไม่ทรงช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก

ทรงเข้าไปพักยังบ้านคนเก็บภาษีอย่างศักเคียส

และสั่งสอนเขาให้ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ แบ่งปัน ไม่คดโกง

เขาก็เชื่อฟัง และปฏิบัติตาม

ทรงรักษาคนใบ้ หูหนวก คนพิการที่เข้ามาร้องขอพระองค์

ทรงปลุกลุกสาวของไยรัสให้กลับคืนชีวิตใหม่อีกครั้ง

พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งคำอ้อนวอนของคนยากจน

“องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานสายตาแก่คนตาบอด

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพยุงผู้ที่ล้มให้ลุกขึ้น”

(สดุดี 146: 8)

..............................................

“ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา

เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา”

(มาระโก 7:37)

ขอให้ทุกคำภาวนาของลูก

เสมือนปลูกต้นรักสมัครสมาน

ขอให้สายตาลูกยิ้มเป็นทาน

มีคำพูดที่หว่านน้ำหวานลงในใจ

……………………

S