ดวงตาไม่สามารถกล่าวกับมือว่าเราไม่ต้องการเจ้า

และศีรษะก็ไม่สามารถอาจจะกล่าวกับเท้าได้ว่าเราไม่ต้องการเจ้า

(1 คร 12:21)

..................................................................


...สำคัญตรงความต่าง...

อวัยวะทุกส่วนต่างผสานกันไว้เป็นกายเดียวกัน

ทุกส่วนสำคัญในหน้าที่ที่แตกต่าง

เป็นความสมบูรณ์จากพระหัตถ์พระผู้สร้าง

จึงกำเนิดเป็นร่างอันสุดแสนมหัศจรรย์

 

มนุษย์ต่างคนล้วนมีความแตกต่าง

เดินบนหนทางความต่างคือสีสันต์

เธอขาดฉันเติม เธอเต็มมาแบ่งปัน

ความสมบูรณ์ครบครัน คือเอื้อกัน อาทร

 

........................................

 

หลายครั้งที่ความแตกต่างทำให้เกิดเหตุการณ์มากมาย

ถ้ามองความแตกต่างเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกัน

ความแตกต่างก็จะเป็นสีสันต์ที่สวยงาม

แต่ถ้ามองความแตกต่างเป็นความขัดแย้ง

ความแตกต่างก็เป็นความขุ่นมัวของหัวใจ

...ขอให้ลูกมองความต่างทุกสถานการณ์

เป็นความงดงามของสิ่งสร้างของพระองค์

เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ลูกได้เติมเต็มตัวเอง

และให้ลูกรู้จักที่จะใช้ความแตกต่างของตนเองให้เกิดคุณค่า

มากกว่าการทำร้ายกันและกันด้วยเถิด...

.......................................