“ซีโมนบุตรของยอห์น

ท่านรักเรามากกว่าคนเหล่านี้รักเราไหม”

(ยอห์น 21:15)

................................................

พระเยซูเจ้าตรัสถามเปโตรถึงสามครั้งสามครา

ว่าเปโตรรักพระองค์หรือไม่

พร้อมที่จะละทิ้งความสุขสบายฝ่ายโลกเพื่อพระองค์ไหม

พร้อมที่จะละทิ้งทรัพย์สมบัติ  บุคคลอันเป็นที่รักเพื่อพระองค์หรือเปล่า

และแม้ว่าในอดีตนั้นเปโตรจะเคยปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้งก็ตาม

แต่พระเยซูเจ้าไม่เคยที่จะปฏิเสธความรักที่มีต่อเปโตรเลย

พระองค์ทรงเลือกสรรเปโตรเพื่องานที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์

……………………………………

เมื่อสมัยข้าพเจ้ายังเป็นนักเรียน

ข้าพเจ้ามีอคติกับวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ประถมจนกระทั่งมัธยม

ไม่เคยมีครูสักท่านหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกรักวิชานี้ขึ้นมาเลย

ข้าพเจ้าไม่โทษครู เพราะข้าพเจ้ารู้ถึงศักยภาพของตนเองดี

ข้าพเจ้าถนัดงานประดิดประดอย ขีดเขียน ศิลปะ มากกว่า

จนกระทั่งข้าพเจ้าได้รู้จักครูสอนคณิตศาสตร์ท่านหนึ่ง

ท่านมีบุคลิกที่อ่อนโยน เยือกเย็น และแลจะเอื้อเอ็นดูข้าพเจ้าเป็นพิเศษ

ครูมักสอนข้าพเจ้ามากกว่าวิชาคณิตศาสตร์

ครูสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักที่จะรักตนเอง

เขียนบทภาวนาให้ข้าพเจ้าถวายตัวเองกับพระอยู่เสมอ

คอยย้ำเตือนข้าพเจ้าในทางบวกตลอดเวลา

ครูได้ใจข้าพเจ้าไปเต็มร้อย

ดังนั้น แม้ว่าข้าพเจ้าจะรู้สึกไม่ชอบวิชานี้เพียงใด

แต่ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าเรียนกับครูท่านนี้

ข้าพเจ้าจะพยายามตั้งใจเรียน  เมื่อไม่เข้าใจก็พยายามถามเพื่อน

พยายามไม่ค้างงานแม้จะทำไม่ได้ก็ตาม

“เพราะรักใช่ไหม จึงทำได้ถึงเพียงนี้

เพราะรักที่มี  เพราะพระองค์ใช่ไหม

ดวงใจที่เปี่ยมรัก  ช่างเป็นดวงใจที่ยิ่งใหญ่

เป็นดวงใจของผู้ให้...ให้ความครบครัน”

https://www.youtube.com/watch?v=DnoUvkDkHh8

เป็นความจริงที่ว่า

“ถ้ามีความรักไม่ต้องสั่งก็จะทำสำเร็จได้ด้วยใจ

แต่หากร้างไร้ซึ่งความรัก

กระทำการใดก็ไร้ผล”

พระเยซูเจ้าตรัสถามเปโตรเพื่อให้แน่ใจว่า

เปโตรพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อประชากรของพระองค์หรือไม่

ประชากรที่พระองค์ทรงรัก

“จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด”

 (ยอห์น 21:15,16,17)

พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าพระศาสนจักรต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใดบ้าง

พระองค์จึงทรงเลือกสรรด้วยความมั่นใจที่จะมอบหมายอำนาจยิ่งใหญ่นี้

ให้กับเปโตรได้เป็นผู้นำด้วยความเข้มแข็งต่อไป

แม้เปโตรจะเคยปฏิเสธพระเยซูเจ้าด้วยความอ่อนแอในฐานะความเป็นมนุษย์

แต่เปโตรก็ได้กลับมาเพื่อยืนยันถึงความรักต่อพระเยซูเจ้าอีกครั้ง

ด้วยชีวิตและกิจการของท่านเองเพื่อการประกาศข่าวดีของพระเจ้า

และปกครองดูแลพระศาสนจักรของพระองค์ด้วยความเอาใจใส่อย่างจริงจัง

...................................................

ข้าพเจ้าไตร่ตรองตนเองว่า

“แล้วข้าพเจ้าในฐานะคริสตชน

ข้าพเจ้าปฏิเสธพระเยซูเจ้าผ่านกิจการเลวร้ายกี่ครั้งกี่ครา

ในขณะที่ข้าพเจ้าตำหนิเปโตรที่ปฏิเสธพระองค์

แต่เป็นข้าพเจ้าเองที่ทอดทิ้งและปฏิเสธพระองค์

เพื่อความสุขสบายของตนเอง

ข้าพเจ้าทำหน้าที่คริสตชนด้วยภารกิจพิเศษใดบ้าง

ที่เป็นภารกิจแห่งรักเพื่อผู้อื่น”

..................................................

S