“ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้”

(มธ.16:18)

..............................................

พระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจการปกครองให้แก่เปโตร

ซึ่งท่านจะเป็นผู้นำพระศาสนจักร เป็นพระสันตะปาปาองค์แรก

แบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญเปโตร

คือการยอมรับในความอ่อนแอของตนเอง

และพร้อมจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีความเชื่อที่มั่นคงอยู่เสมอ

แบบอย่างของความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ความกล้าหาญในการเทศน์สอนประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า

ซึ่งเป็นแบบอย่างของผู้นำในการดำเนินชีวิตของคริสตชน

การกล้าหาญที่จะประกาศข่าวดีด้วยความเชื่อและความถูกต้อง

บนพื้นฐานของความรักตามคำสอนของพระคริสตเจ้า

จะนำพาให้คริสตชนกอบกู้พระศาสนจักรที่สั่นคลอนได้

และ  “ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้” (มธ.16:18)

............................................

“ข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างดี วิ่งมาถึงเส้นชัย

และรักษาความเชื่อไว้แล้ว”

(2 ทธ.4:7)

ช่วงหนึ่งของชีวิตที่ประสบกับปัญหามารุมเร้า

บางครั้งข้าพเจ้าก็สงสัยว่า ข้าพเจ้าพยายามที่จะกระทำแต่กิจการดี

พยายามที่จะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ

แต่เหตุใดพระเจ้ายังคงให้ข้าพเจ้าพบกับอุปสรรคในการดำเนินชีวิตอีกเล่า

ข้าพเจ้านั่งทดท้อ  หมดอาลัย ไร้วิญญาณในการดำเนินชีวิต

ปล่อยให้เหตุการณ์เลวร้ายดำเนินตามเรื่องราวของมันไปเรื่อยๆ

จวบจนวันหนึ่ง มันก็มีบทสรุปของมันเอง

เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตข้าพเจ้า

แม้มันจะเลวร้ายมากมายเพียงใด

มันคือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า

แม้กระทั่งความผิดบกพร่องที่ข้าพเจ้าเคยกระทำลงไป

มันเป็นบทเรียนราคาแพงที่หาซื้อไม่ได้

เพราะมันต้องซื้อด้วยเหตุการณ์ชีวิตช่วงหนึ่งของมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้น

ยิ่งบทเรียนที่หนักหนาสาหัส ยิ่งน่าจดจำเป็นประสบการณ์ไม่รู้ลืมเลือน

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม

สุดท้ายเมื่อบทเรียนบทนั้นผ่านพ้นไปแล้ว

ข้าพเจ้าก็เฝ้าขอบคุณพระเจ้า ที่กรุณาส่งแบบเรียนเหล่านั้นมาให้ข้าพเจ้า

ยิ่งอ่อนแอยิ่งต้องเรียนรู้ถึงความเข้มแข็ง

ข้าพเจ้ารู้ถึงคุณค่าของความทุกข์ยากเมื่อข้าพเจ้าสามารถผ่านมันมาได้

โดยยังไม่ทอดทิ้งความเชื่อในพระเจ้าไปเสียก่อน

เพราะด้วยความเชื่อนี้  ข้าพเจ้าจึงรอดพ้นและได้รับการอภัย

.................................................

ลูกน้อมกาย  ถวายพระพร  แด่พระเจ้า

ปากลูกเล่า  เฝ้าสรรเสริญ  เทิดทูนท่าน

จิตใจลูก  พันผูกไว้  นิรันดร์กาล

พระคือธาร  แห่งพระพร  วอนเมตตา

ด้วยความเชื่อ  ความหวัง และความรัก

สามิภักดิ์  รักพระองค์  ผู้ทรงค่า

กิจการ ผ่านชีวิต  ที่แล้วมา

ล้วนมีค่า  เกินราคา  จะประมาณ

.................................................

S