“ขอพระราชาทรงปลดปล่อยผู้ขัดสนที่ร้องหาพระองค์

และทรงช่วยคนยากจนที่ไม่มีผู้ช่วยให้รอดพ้น

ขอทรงสงสารผู้อ่อนแอและผู้ขัดสน

ทรงช่วยผู้ขาดแคลนให้รอดจากความตาย”

(สดดี72:12-13)

................................................

ก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้ว....

ในทุกๆปีผู้หลักผู้ใหญ่จะให้พรปีใหม่กับประโยคสดใสเดิมๆว่า

สิ่งไม่ดีให้ทิ้งไว้ที่ปีเก่า

ขึ้นปีใหม่กับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะลูกนะ

ข้าพเจ้าชอบพรนี้ เพราะฟังทีไรรู้สึกมีกำลังใจที่จะก้าวข้ามปีอย่างดี

แม้ปีที่ผ่านมาจะมีอุปสรรคและปัญหา

หรือแต่ความผิดพลาดพลั้ง ความทดท้อมากมายที่ผ่านมาก็ตาม

เราจะไม่สะสมมันข้ามปีมาด้วย

เราะสลัดมันทิ้งไป และเริ่มต้นใหม่ให้สวยงาม

หรือแม้จะมีอุปสรรคอยู่ข้างหน้า

มันคือการนับหนึ่งใหม่ที่จะเผชิญกับอุปสรรคเหล่านั้น

อย่างมีพลังไม่ใช่อย่างคนกำลังสิ้นหวัง

เมื่อข้าพเจ้ามองไปข้างหลัง

ข้าพเจ้าเห็นดวงใจที่หมองหม่น

เห็นพลังงานที่กำลังร่อยหลอลงไปในทุกวินาทีของชีวิต

พระองค์ยังทรงเมตตาให้วันใหม่  ปีใหม่แก่ชีวิตข้าพเจ้า

ได้ผ่านมาอีกหนึ่งปี

ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ปรับปรุงพัฒนาตนเอง

พยายามสะสมสิ่งดีดี

............................................

“ดาวที่เขาเห็นทางทิศตะวันออก

ปรากฏอีกครั้งหนึ่งนำทางให้”

(มัทธิว 2:1-12)

หญิงชราคนหนึ่ง  นางมีเทียนอยู่ 3 เล่ม

เทียนทั้งสามมีชื่อดังนี้

เทียนเล่มที่ 1 ชื่อว่าเทียนแห่งความเชื่อ

เทียนเล่มที่ 2 ชื่อว่า เทียนแห่งความหวัง

เทียนเล่มที่ 3 ชื่อว่า เทียนแห่งความรัก

วันหนึ่งหญิงชราต้องการเสาะแสวงหาบางสิ่งบางอย่างในห้องมืดของนาง

นางเดินเข้าไปในห้องมืดและเริ่มค้นหาตามมุมห้อง ใต้ตู้  บนโต๊ะ

ในลิ้นชัก   แต่ไม่พบสิ่งที่ต้องการ เพราะมันมืดเกินไป

นางจึงออกมาหยิบเทียนเล่มที่หนึ่ง นั่นคือเทียนแห่งความเชื่อ

นางถือเทียนแห่งความเชื่อเข้าไปในห้องมืดนั้น

และนางเริ่มแสวงหาสิ่งที่ต้องการแต่ค้นหาเท่าไรก็ไม่พบ

นางเริ่มทดท้อและสิ้นหวัง เทียนแห่งความเชื่อก็ค่อยๆริบหรี่ลงเรื่อยๆ

นางจึงตั้งเทียนแห่งความเชื่อไว้ในห้องมืดนั้น

และเดินออกมาหยิบเทียนแห่งความหวังเข้าไปอีกเล่มหนึ่ง

แสงสว่างในห้องมืดสว่างไสวเพิ่มขึ้นด้วยแสงเทียนทั้ง  2 เล่ม

แต่มันก็ยังสว่างไม่พอแก่การค้นหาสิ่งที่ต้องการในห้องมืดห้องนั้น

นางจึงเดินมาหยิบเทียนเล่มที่ 3 เทียนแห่งความรัก เข้าไปด้วย

พลันห้องนั้นก็สว่างไสว สะท้อนสิ่งที่นางค้นหาอย่างชัดเจน

อย่าลืมที่จะนำเทียนทั้ง 3 เล่ม นำทางชีวิตของเราไปในปีใหม่นี้ด้วย

เพื่อเราจะได้ค้นหาสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเจอ

บนเส้นทางที่เรากำลังเดินทางไป

“โอ้ดาวนำทางของข้าพเจ้า”

......................................................

S