พระเยซูเจ้าเป็นนายชุมพาบาลที่ดี

(ยอห์น 10:1-21)

.................................................

พระเยซูเจ้าเป็นผู้เลี้ยงที่ดี  พระองค์ทรงเป็นนายชุมพาบาลที่ดี 

พระองค์ทรงรู้จักลูกแกะของพระองค์ทุกตัว...

พระองค์ทรงดูแลลูกแกะของพระองค์ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละตัว

ด้วยความรักและความเมตตาสงสาร

  ผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเองเพื่อลูกแกะ 

ลูกแกะซุกซนแม้เพียงตัวเดียวที่หายไป

ผู้เลี้ยงที่ดีจะออกตามหามันจนพบและนำกลับมาเยียวยารักษา

...................................................

ลักษณะของแกะ

1. แกะไม่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้  ถ้าผู้เลี้ยงแกะไม่ดูแลทำความสะอาดให้ มันจะสกปรก 

  ไม่เหมือนแมว และสุนัขที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้

(เราสกปรกเพราะบาป มีเพียงพระเยซูเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากบาป)

2. แกะไม่สามารถป้องกันตนเองจากผู้บุกรุกได้ 

  ไม่เหมือนสัตว์หลายชนิดที่สามารถปกป้องตนเองจากผู้บุกรุกได้

  เช่น  มดตัวเล็กๆ ยังปกป้องตัวเองได้

(เราจะตกอยู่ในเงื้อมมือของซาตานหากเราอยู่ห่างจากพระเยซูเจ้)

3. แกะไม่สามารถหาน้ำและอาหารด้วยตนเองได้ 

  หากผู้เลี้ยงไม่พาออกไปยังทุ่งหญ้า หรือไม่หาแหล่งน้ำให้

(เราต้องการอาหารบำรุงวิญญาณนั่นคือ พระวาจาพระเจ้า)

4. แกะไม่ฉลาด (โง่)

(เราต้องการพระจิตคอยชี้ทางสว่างให้เราเสมอ)

และแกะจะนอนหลับไม่ได้หากเกิดการขัดแย้งกันในฝูง

หรือมีเหตุการณ์อะไรทำให้ตื่นตระหนก เพราะแกะมีนิสัยตื่นตระหนกตกใจง่าย 

มันจะหลับต่อเมื่อมันกินอิ่ม  อยู่ในที่ที่สงบ และมันรู้สึกปลอดภัยจากอันตรายใดใด

แกะจะฟังเสียงของผู้เลี้ยง และผู้เลี้ยงจะคอยห่วงใยเอาใจใส่แกะทุกตัว

................................................................

ฉันเป็นลูกแกะตัวน้อยของพระเยซูเจ้า  ในเหตุการณ์เดียวกันนี้

ฉันก็ได้รับบทบาทให้เป็นผู้เลี้ยงโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างของผู้เลี้ยงที่ดี

ผู้เลี้ยงที่ต้องดูแลลูกแกะของตนด้วยชีวิต

ดูแลทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตใจสำหรับลูกแกะตัวน้อยๆของฉัน

รักและเข้าใจในความแตกต่าง ขีดจำกัดของลูกแกะแต่ละตัว

สำหรับบทบาทของลูกแกะ ฉันก็เป็นเพียงลูกแกะสีดำตัวหนึ่ง

ที่พระเยซูเจ้าจะต้องปกป้องดูแล คุ้มครอง ตีสอนอยู่สม่ำเสมอ

.................................................