“เราเป็นผู้ลี้ยงแกะที่ดี

เรารู้จักแกะของเรา ....”

(ยน 10:14)

...................................

ดั่งหนึ่งหยาดค้าง

เหมือนหนึ่งหยาดน้ำค้างหยาดแต้มดิน

โลมไล้รินถิ่นดินแล้งแห้งเหือดโหย

กลับคืนสู่ความสดชื่นหยาดค้างโปรย

กลิ่นไอดินหอมโชยใจโบยบิน

ขอบพระคุณเสียงอบอุ่นในวันนี้

เติมพลังเสริมชีวีไม่สูญสิ้น

ขอบพระคุณพระเมตตาเป็นอาจิณ

ได้ยลยินเพลงแห่งรักขับกล่อมใจ

......................................

หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

มีเสียงร่ำร้องอยู่ภายใน

อยากพาชีวิตออกจากความวุ่นวายในกรุงเทพฯเหลือเกิน

อยากใช้ชีวิตในชนบทเงียบๆ ที่รอบบ้านรายล้อมไปด้วยป่า เขา ลำธาร

คิดแล้วก็เตรียมวางแผนตัวเองมากมาย

แต่สุดท้าย...คำตอบคือทำไมฉันจึงเห็นแก่ตัวเช่นนั้น

ฉันจะหนีความวุ่นวายไปหาความสงบสุขของตนเองเช่นนั้นหรือ

แล้วเด็กๆ ที่นี่หละ....ฉันจะทอดทิ้ง ไม่นำพระเยซูเจ้าไปให้พวกเขาแล้วหรือ

เครื่องมือเล็กๆอย่างฉัน จะละทิ้งหน้าที่ของตนเองหรือ

ความสับสนในการตัดสินใจทำให้ฉันปวดหัวไปหลายวัน

จนกระทั่งวันที่ได้เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ในวิชาคริสตศาสนาว่าด้วยเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์

สายตาของเด็กๆแม้แต่เด็กที่นับถือศาสนาพุทธ

ที่ตั้งใจ สนใจ ใส่ใจเรียนรู้เรื่องราวในคริสตศาสนา

มันทำให้ฉันรู้สึกว่า ฉันเห็นแก่ตัวจริงๆ

....................................

ผู้เลี้ยงแกะที่ดีย่อมรู้จักแกะของตนเอง

พระองค์ทรงรู้จักฉันดี

ทรงรู้ว่าจะเปลี่ยนใจฉันอย่างไร

ให้เดินไปในทางของพระองค์

.............................

พระองค์เป็นยิ่งกว่าผู้เลี้ยงที่ดี แต่เป็นผู้ให้ชีวิต

พระองค์จะทรงห่วงใยฉันมากเพียงไหน

........................

วันนี้ ช่วงเย็นฉันนั่งอยู่ที่หน้าร้านขายขนมของโรงเรียน

เด็กชายคนหนึ่งมือถือถุงขนม อีกมือถือขวดน้ำ

ในขณะที่กำลังจะเอื้อมมือไปหยิบหลอด

ถุงขนมก็ร่วงหล่นลงพื้น

ขนมในถุงกระจายตกพื้นเสียหลายชิ้น

เด็กชายรีบคว้าถุงขนมขึ้นมาจากพื้นเหลือขนมในถุงไม่กี่ชิ้น

ก่อนจะเดินจากไป

ฉันไม่กล้ามองนัก ด้วยฉันเอาวิญญาณของความเป็นแม่ใส่เข้าไปเสียแล้ว

ในขณะนี้ ลูกต้องใช้ชีวิตต่อสู้อยู่กับความผิดหวังแม้เพียงเล็กน้อย

ถ้าเด็กชายคนนั้นกำลังหิวมาก

เงินมีเหลือซื้อได้เพียงเท่านั้น

ขนมที่หล่นร่วงไป

ฉันแอบกลืนน้ำตาลงไปเสียหลายหยด

ชีวิตแต่ละชีวิตช่างมีคุณค่าเหลือเกิน

มีคุณค่าอย่างน้อยก็สำหรับใครคนหนึ่งทีเดียว

ความรักในระหว่างมนุษย์ด้วยกันยังยิ่งใหญ่ปานนี้

แล้วความรักที่พระรักฉันหละจะยิ่งใหญ่เพียงใด

พระองค์เป็นยิ่งกว่าผู้เลี้ยง เป็นพระผู้สร้างชีวิต

พระองค์จะไม่ทรงรัก ไม่ทรงเมตตาฉันหรือ

........................

...ขอบพระคุณพระเมตตาไม่สิ้นสูญ

ขอบพระคุณรักเพิ่มพูนด้วยคุณค่า

ขอบพระคุณหยาดน้ำค้างจากฟากฟ้า

ที่หยาดมาเติมใจล้าให้อิ่มเอม...

...................