"เราไม่ท้อถอย แม้ว่าร่างกายภายนอกของเรา
กำลังเสื่อมสลายไป"
(2โครินธ์4:16)
..........................................
แม้ว่าร่างกายเสื่อมสลาย
สิ้นชีวาวายในวันนี้
แต่ใจยกถวาย...ทุกกิจการดี
วิญญาณลูกนี้...มอบแด่องค์
.......................................
ช่วงที่การเดินทางเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
ช่วงที่สมองต้องคิด สองมือต้องใช้
ช่วงที่เวลาเหมือนจะไม่พอเพียงกับจำนวนภาระงานที่ค้างคา
ทำให้ร่างกายประท้วงสร้างรอยแผลร้อนในในปาก
และอื่นๆอีกพอให้รับรู้ได้ว่าควรรีบฟื้นฟูตัวเองโดยด่วน
แต่ทุกครั้งที่มีภาระงาน หรือมีปัญหาเข้ามาในชีวิต
ให้ได้เผชิญ ให้ได้เรียนรู้ ให้ได้รสชาติชีวิต
จนถึงระดับที่เหมาะสม
พระผู้ทรงความเมตตาก็จะจัดสรรวันเวลาที่เหมาะสม
บุคคลที่เหมาะสม  เพื่อปลดปมภาระต่างๆ
ให้คลี่คลายลงไปด้วยดี
ไม่มีภาระใดจะหนักเกินไปที่พระโปรดมอบให้
ลูกขอฝากทุกกิจการไว้ในพระเมตตาของพระองค์
..................................