สัปดาห์แรกแห่งการก้าวเข้าสู่มหาพรต
ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 54
วันแรกแห่งการเดินทางกางเขน
วันแรกแห่งการก้าวตามรอยมรรคาศักดิ์สิทธิ์
ก่อนจะก้าวเข้าสู่หนทางมหาทรมานอย่างเต็มที่
ฉันได้พบกับซากสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ชนิดหนึ่ง
เกาะติดอยู่กับต้นปาล์มหน้าโบสถ์
ซากจักจั่นที่เพิ่งลอกคราบออกไปชื่นชมโลกกว้าง
ทิ้งคราบเก่า ชีวิตเก่าๆ เอาไว้เสีย
สวมชีวิตใหม่ที่สดใส สวยงามกว่าเดิม
ช่วงชีวิตของจักจั่นเมื่อถือกำเนิดมาแล้ว
ต้องอยู่ใต้ดินนานถึง 2 – 17 ปี
ก่อนจะขึ้นมาลอกคราบ กางปีก
และเปลี่ยนตัวเองเป็นจักจั่นอย่างสมบูรณ์
ส่งเสียงไพเราะให้เราได้ฟังกัน
ช่วงชีวิตที่ยาวนานภายใต้ดินมืดดำนั้น
เป็นช่วงชีวิตที่อ่อนแอ ไม่สามารถปกป้องตนเองได้
จนกว่าที่มันจะพร้อมยอมลอกคราบชีวิตเดิมของมันออกเสีย
เผยชีวิตใหม่ที่งดงามให้ได้ชื่นชม
..............................
มหาพรตปีนี้...ฉันจะปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้าง
ยอมถอดชีวิตเก่าที่อ่อนแอได้ไหม
ยอมสวมชีวิตใหม่ที่อาจจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดบ้าง
40 วันนี้ ฉันจะทำอะไรเพื่อพระองค์ได้บ้าง
.............................

...สู่มรรคาศักดิ์สิทธิ์...
สู่เส้นทางแห่งการปรับเปลี่ยน
มหาพรตหมุนเวียนมาอีกหน
ฟื้นฟูชีวิตปรับจิตตน
ให้หลุดพ้นจากหนทางแห่งอธรรม
ทุกย่างก้าวแห่งการเดินทางเ
พียงเราวางดวงใจให้สูงล้ำ
หนทางแห่งมรรคาระลึกจำ
คอยตอกย้ำคำสั่งสอนคริสตองค์
40 วันแห่งการปรับเปลี่ยน
ให้เราเพียรรักษาอย่าให้หลง
ยึดแบบอย่างพระเยซูให้มั่นคงเ
ดินทางตรงสู่พระองค์ผู้ทรงชัย
......................