“ชีวิตของเราก็เหมือนแป้นคีย์บอร์ดบนเครื่องเปียโน

มีทั้งคีย์สีดำและสีขาว

คีย์สีขาวเล่นง่ายน่าเล่น เหมือนชีวิตที่พบกับความสุขสบาย

คีย์สีดำเล่นยากต้องใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้น

แต่บทเพลงจะไพเราะก็เพราะเล่นทั้งคีย์สีขาวและสีดำคละเคล้ากันไป”

(เกร็ดข้อคิด จาก  คพ.บุญชรัสมิ์   สุขสว่าง  

จากการอบรมคอร์สดนตรีในศาสนาของหลักสูตรจิตตาภิบาล รุ่น 2)

........................................................

คละเคล้าให้เข้ากับชีวิต

แป้นคีย์บอร์ดของเปียโน หรือออร์แกน มีสีขาวกับสีดำ

คีย์สีขาวอยู่แถวล่างเรียงกันอย่างเป็นระเบียบต่อเนื่องกัน

คีย์สีดำอยู่แถวบน สลับสองคีย์กับสามคีย์

นักเรียนดนตรีมือใหม่เปิดหาโน้ตเพลงที่เล่นเฉพาะคีย์สีขาว

เพราะเป็นโน้ตที่เล่นง่าย  สบายๆ

แต่นักดนตรีมืออาชีพจะเปิดหาโน้ตเพลงที่มีทั้งคีย์ขาวและคีย์ดำ

เพื่อให้ได้ทำนองเพลงที่ไพเราะ น่าฟังมากยิ่งขึ้น

แม้จะต้องใช้ความพยายามในการเล่นก็ตาม

ชีวิตของเราก็ไม่แตกต่างจากแป้นคีย์บอร์ด

มีทั้งสุขและทุกข์สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป

หากเราบรรเลงเพลงชีวิตอยู่บนทำนองของความสุข ความสบายเพียงอย่างเดียว

และไม่เปิดใจรับทำนองเพลงของความทุกข์ไว้บ้าง

ชีวิตก็ไม่มีความหมาย และไร้คุณค่า

เพลงจะเพราะเกิดจากทำนองเพลงที่ผสมผสานกันไปทั้งคีย์ดำและขาว

ร่ายรำอยู่บนจังหวะชีวิตในแต่ละห้องเพลงอย่างสวยงาม

................................................

สุขทุกข์คละเคล้าผสมผสาน

ทำนองเพลงแผ่วผ่านหวานไหว

สูงต่ำดำขาวทางยาวไกล

ลำนำบทเพลงไปไม่ร้างรา

สร้างสรรท่วงทำนองร้องขับ

เชิญรับเชิญร้องให้ก้องฟ้า

ท่วงทำนองของชีวิตมีคุณค่า

ผ่านกาลเวลาของบทเพลง

..................................................

จะเป็นคีย์สีขาวหรือสีดำ

ฉันจะทำให้บทเพลงนั้นมีค่า

จะผ่านสุขหรือทุกข์ในเวลา

จะสร้างสรรคุณค่าแห่งบทเพลง

.............................................................