ในรัชสมัยกษัตริย์เฮโรด พระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย

โหราจารย์บางท่านจากทิศตะวันออก

เดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม สืบถามว่า

กษัตริย์ชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใด พวกเราได้เห็นดาวประจำพระองค์ขึ้น

จึงพร้อมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค์

เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงทราบข่าวนี้ พระองค์ทรงวุ่นวายพระทัย

(มัทธิว 2: 1-3)

……………………………

ทำไมกษัตริย์เฮโรดจึงต้องวุ่นวายพระทัย

เพราะมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่กว่าบังเกิดมา

ความยึดมั่นถือมั่นในอำนาจที่ตนเองได้ครอบครอง

ทำให้เฮโรดยินยอมกับการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าไม่ได้

มีถ้อยคำของนักปราชญ์ท่านหนึ่งนามว่า “ขงเบ้ง” กล่าวไว้ว่า

“อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล

อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย”

อำนาจมักทำให้คนลืมตัว และหลงระเริง

จนก้าวล้ำข้ามเส้นเขตแดนความเป็นคนของคนอื่นๆ

มองคนรอบข้างเป็นเพียงผู้สนองความต้องการของตน

ลืมคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนรอบข้าง

รวมทั้งคอยขวางกั้นผู้ที่มีทีท่าจะเข้ามาแทนที่อำนาจของตนได้

ในชีวิตของเรามนุษย์ก็เป็นเช่นนั้น

บางครั้งเราก็ไม่ต่างอะไรกับเฮโรดผู้จองหอง ทะนงตน

กลัวคนอื่นจะดี และเด่นกว่าตน

ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อครอบครองซึ่งอำนาจทางโลกมากกว่าทางธรรม

พระเยซูเจ้าไม่ได้บังเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ของทางโลก

แต่พระองค์เสด็จมาเพื่อเป็นกษัตริย์ของทางธรรม

ข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้วิญญาณของข้าพเจ้า

ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งอำนาจทางธรรม

ไม่ใช่พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่ออำนาจทางโลก

ซึ่งก็ยากเหลือเกิน...บางครั้งความอ่อนแอ ทดท้อใจง่ายๆของข้าพเจ้า

ก็แอบดิ้นรนต่อสู้เพื่ออำนาจทางโลกด้วยเช่นกัน

ความรู้สึกว่าเรามีอำนาจมากกว่าเมื่อพบคนที่ต่ำต้อยกว่าเรา

ทำให้จิตใจของเราหยาบกระด้าง จองหอง ขาดความเมตตา

พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมาในที่ที่ต่ำต้อย

ในเมืองที่เล็กแสนเล็กกว่าบรรดาหัวเมืองทั้งหลาย

คนกลุ่มแรกที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์คือคนเลี้ยงแกะผู้ยากไร้ที่ใครก็รังเกียจ

กษัตริย์ผู้ยากไร้ ยังถูกปองร้ายด้วยความอิจฉาจากกษัตริย์ผู้มั่งคั่ง

แต่พระองค์ก็ทรงดำเนินชีวิตอย่างชัดเจน

บนความยากไร้ ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา และพระพรที่นำมาเพื่อคนรอบข้าง

“คนต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในกองมรดกเดียวกัน

ร่วมเป็นกายเดียวกัน ร่วมรับพระสัญญาเดียวกัน

ในพระคริสตเยซูอาศัยข่าวดี”

(อเฟซัส 3:6)

พระเยซูเจ้าทรงเสด็จมาเพื่อข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะไม่ทำให้การถ่อมองค์ของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อข้าพเจ้า

จะต้องเสียเปล่าไปเพราะความอ่อนแอของข้าพเจ้า

ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าอ่อนแอ หลงทาง

ขอให้ข้าพเจ้ารู้สำนึกได้โดยเร็ววัน

เพื่อให้การกลับคืนดีกับพระเจ้าของข้าพเจ้า

เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงเสด็จมาท่ามกลางข้าพเจ้า

..............................................

เพราะอำนาจ มืดมน บนโลกกว้าง

ล้วนอำพราง หลุมดำ  ทำหม่นหมอง

ใครพลาดหลง เดินไป  ใครครอบครอง

จักต้องถูก  จำจอง  ตรองให้ดี

แม้อำนาจ  แห่งธรรม  นั้นทำยาก

แสนลำบาก  ตรากตรำ  ซ้ำสุขหนี

แต่แสงธรรม  จะคอยย้ำ  ให้ทำดี

แม้อยู่ที่   มืดมน  ไม่หม่นมัว

.....................................

S