“แม้ว่าร่างกายภายนอกของเรากำลังเสื่อมสลายไป

จิตใจของเราที่อยู่ภายในก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นในแต่ละวัน”

(2 โครินธ์ 4:16)

...................................................

แม้ว่าร่างกายจะสูญสิ้น   บาปร้ายราคินเปื้อนใจหมอง

แต่ก้นบึ้งแห่งดวงใจยังตรึกตรอง  มีพระองค์ครอบครองอยู่นิรันดร์

จะฟื้นฟูจิตใจขึ้นเสียใหม่    เพื่อเติมไฟให้วิญญาณได้สุขสันต์

จะกลับคืนสู่อ้อมกอดองค์ทรงธรรม์        มอบชีวันถวายสิ้นในพระองค์

................................................................

วันเวลาผันผ่านไปรวดเร็วยิ่งกว่าติดปีกบินเสียอีก

เมื่อสิบหกปีที่แล้วฉันเพิ่งเข้ามาเป็นครูน้องใหม่แห่งโรงเรียนพระมารดาฯ

ฉันยังจำได้ว่า ในทุกเช้าวันใหม่ของการทำงานครั้งแรกนั้น

มันเป็นเช้าที่สดชื่นและมีความหวังอยู่เสมอ

ชีวิตในวัยวันที่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง  เต็มเปี่ยมด้วยไฟฝัน

และความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้า

เป็นชีวิตที่ท้าทายและมีความหวังอยู่เสมอ

แม้ว่าความรู้สึกในการทำงานปีที่สิบหกนี้จะไม่ได้แตกต่างจากปีแรกเท่าไหร่นัก

แต่สิ่งที่แตกต่างที่ยังคงเดินทางผ่านกาลเวลาเป็นเงาตามตัวมาด้วยเหมือนกัน

ก็คือสภาพร่างกายของตนเองนั่นเอง

กระจกบานโตบนโต๊ะเครื่องแป้งเป็นผู้ให้คำตอบแห่งกาลเวลาสำหรับฉันเสมอ

ร่างกายของเราไม่ใช่ของเราเลยแม้แต่น้อย

แม้แต่เส้นผมเพียงเส้นเดียวเราก็ไม่สามารถกำหนดให้เป็นไปตามใจเราต้องการได้

“ร่างกายเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา  แต่จิตใจมีค่าเหนือกาลเวลามากำหนด”

รุ่นพี่หลายท่านกำลังนับถอยหลังวันเกษียณอายุการทำงาน

สิ่งที่หลงเหลืออยู่สำหรับรุ่นพี่ที่เกษียณอายุไปแล้ว

คือผลงานและคำนิยมที่รุ่นน้องได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา

..................................................................

ถึงตรงนี้ ก็ใช่ว่าเราจะปล่อยปละละเลยตัวเอง

การดูแลตัวเองให้มีความสุขสดชื่นทั้งใจและกาย

ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน

เพราะจิตใจที่มีสุข คิดดี คิดบวก

จะส่งผลให้ใบหน้าส่องแสงสว่างไสวของความสุข

จนทำให้บุคคลรอบข้างได้รับผลแห่งสุขนั้นด้วย

...........................................................

คำภาวนาของลูก

ขอให้ร่างกายอันเสื่อมสลายได้ของลูกนั้น

ทำหน้าที่ที่สมควรจะทำเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์

จนกว่ามันจะเสื่อมสลายไปในที่สุด

ขอให้ทุกกิจการแห่งรักที่ลูกจะปฏิบัติทุกกิจการนั้น

เป็นกิจการแห่งรักที่จะเชิดชูความยิ่งใหญ่ของพระองค์เสมอ

ขอให้ร่างกายอันรู้จักตายนี้เน่าเปื่อยไปพร้อมกับ

ความอ่อนแอฝ่ายกายและบาปร้ายในชีวิตลูก

เพื่อว่าวิญญาณอันไม่รู้จักตายของลูก

จะได้มีโอกาสรับใช้ ถวายพระพรแด่พระองค์ตลอดไป

..................................................