.“พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเรา
เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก”

(สดด 46:1)

....................................................................

เพราะพระองค์ทรงเป็นที่กำบังของลูกในยามทุกข์ร้อนใจ

เพราะพระองค์ทรงห่วงใยในยามลูกขัดสน

เพราะพระองค์ทรงปลอบโยนคราวเมื่อลูกทุกข์อับจน

เพราะพระองค์ทรงช่วยลูกให้ผ่านพ้น...ความสับสนบนหนทาง

....................................................................

ดอกไม้บาน หวานไหว  ตรงใจฉัน

ดั่งในฝัน  วันวาร  ที่หวานเหลือ

สีชมพู ดูซับซ้อน  อ่อนระเรือ

ผลิบานเพื่อ  เกื้อกูล  กันและกัน

วันแดดอ้าว ร้าวราน  เกินทานทัด

พระยังจัด  สร้างให้  ใจสุขสันต์

ไม้ผลิดอก  ออกเบ่งบาน  ผ่านตะวัน

สร้างสีสันต์  วันเร่าร้อน  ให้อ่อนโยน

........................................................

ในช่วงฤดูกาลแห่งความร้อนแรงของแสงแดดที่แผดเผาไปทั่ว

บรรดาเหล่าสิ่งมีชีวิตต่างหลบลี้หนีหน้าหาที่กำบังตนใต้ร่มเงา

ต้นไม้ใหญ่ใบหนาสูงตะหง่านฟ้า  นามว่า “ต้นหนวดปลาหมึก”

ยืนหยัดต้นสูงให้ร่มเงาแก่เหล่าสรรพสิ่งมีชีวิตใหญ่น้อย

นอกเหนือจากร่มเงาให้เย็นกายแล้ว

ยังชูช่อออกดอกสีหวานเบ่งบานท้าแสงตะวันให้เย็นใจอีกด้วย

ดอกสวยแผ่กางออกประหนึ่งหนวดปลาหมึกแผ่ร่าใต้มหาสมุทรกว้าง

................................

ให้มากกว่าร่มเงา

คือ...เป็นดั่งที่บรรเทาใจ

ให้มากกว่าความยิ่งใหญ่

คือ...เป็นแหล่งให้แอบอิงวิญญาณ

ให้มากกว่าความสุขใจไหวหวาน

คือ...เป็นสายธารความสัมพันธ์

ให้มากกว่าความสุขสันต์

คือ...เป็นสวรรค์สำหรับผู้ทุกข์ทน

..................................................