“ฉันจะกลับไปหาพ่อ”

(ลูกา 15:18)

..........................................

วันนี้เด็กๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าเงียบรับศีลอภัยบาป

และเตรียมตัวรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

ก่อนรับศีลอภัยบาปในภาคบ่าย

มีการเตรียมตัวในการพิจารณาบาปอย่างดีโดยนายชุมพาบาล

เด็กๆ แลตื่นเต้นและตั้งจิตใจเป็นพิเศษ

ช่วงรอคิวเข้าสารภาพบาป

สาวน้อยคนหนึ่งเข้ามากระซิบถามฉันว่า

“ครูน้ำผึ้งคะ  ฉันจะกลับไปหาพ่อ  ตรงเหนือประตูห้องแก้บาป แปลว่าอะไรคะ”

เป็นคำถามที่ทำให้ฉันหัวใจพองโต ตื่นตันใจ

ฉันรู้สึกไม่อยากรีรอที่จะตอบ

แม้ในช่วงนั้นเด็กๆควรจะสำรวมเตรียมสารภาพบาป

ฉันเกริ่นสั้นๆให้ฟังถึงเรื่องลูกล้างผลาญ

และการกลับใจของเขา ซึ่งจะเหมือนเราตอนนี้