“เหนือสิ่งสุดท้ายก็คือความตาย

ชีพดับมลายเป็นผงธุลี

แต่สิ่งเหลืออยู่คือความชั่วดี

นำชีวีมุ่งหาพระบิดา

เหนือสิ่งสุดท้ายก็คือความจริง

ร่างกายชายหญิงแน่นิ่งมรณา.......”

..................................................................

เพลงหนึ่งที่ถูกร้องขับขานเมื่อนานมาแล้ว

ดังแว่วมาเมื่อมีเสียงชื่นชมในกายเนื้อที่รู้จักเน่าเปื่อยของฉัน

แต่ในความเป็นมนุษย์  ใครๆก็ต่างพึงใจในคำชื่นชมทั้งสิ้น

ฉันก็ไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปเลย

รอยยิ้มแอบฉายแสงเฉิดฉันท์ในดวงใจทุกครั้งที่มีเสียงชื่นชม

ในรูปของกายเนื้อนี้

แต่ทุกครั้งที่ได้รับคำชื่นชมใดใดจากเพื่อนมนุษย์ที่แสนดี

จิตสำนึกของความละอายส่วนหนึ่งก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กับความทะนงตนของตน

จิตสำนึกของความละอายก็ขับกล่อมเพลงของความถ่อมตนให้ใจรู้จักสำนึก

“เหนือสิ่งสุดท้ายก็คือความจริง

ร่างกายชายหญิงแน่นิ่งมรณา”

จะงดงามเพียงใดในวันนี้

เพียงกาลเวลาผันผ่านทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลง

สุดท้ายก็เป็นเพียงร่างกายที่เน่าเปื่อยไป

คงเหลือไว้บนโลกใบนี้ก็มีแต่ความชั่วและความดีของแต่ละคน

ที่ถูกจารึกไว้ให้ถ่ายทอดปากต่อปากสืบต่อกันไปยังลูกหลาน

.....................................................

ลูกน้อยต่ำต้อยเพียงเศษดิน

ดวงใจลูกถวิลคร่ำครวญหา

ขอโปรดพระองค์ทรงเมตตา

เยียวยาดวงใจลูกอ่อนโยน

.......................................................