“ลูกน้อยต่ำต้อยเพียงเศษดิน

ดวงใจลูกสิ้นด้วยบาปหนา

หากแต่พระองค์ทรงเยียวยา

โปรดรับรักษาลูกปลอดภัย”

..........................................

วันนี้ลูกได้รับเกียรติที่ไม่สมควรได้รับอย่างยิ่ง

หากแต่ว่า...ลูกเฝ้าพร่ำบอกตัวเองว่า

รางวัล หรือเกียรติที่ลูกได้รับครั้งนี้

เป็นของพระองค์ทั้งสิ้น

หากไร้พระองค์ลูกก็เป็นเพียงความว่างเปล่าจริงๆ

พระองค์ทรงมีเมตตาโปรดให้เครื่องมือเก่าๆ สกปรกชิ้นหนึ่ง

ได้รับเกียรติอันนี้แทนพระองค์

มือที่เอื้อมไปรับเกียรติบัตรครูคำสอนดีเด่น

หลังจากที่เสียงประกาศชื่อดังขึ้น

ลูกได้ยินเพียงว่า

ครูคำสอนดีเด่น คือ  “พระเยซูเจ้า” เพียงเท่านั้น

เพียงเท่านั้นจริงๆ  แต่พระองค์ฝากเครื่องมือชิ้นเล็กชิ้นนี้ทำหน้าที่แทนพระองค์

เกียรติ คำชื่นชมบนโลกนี้ ไม่ได้ติดตัวลูกถึงเมืองสวรรค์

หากแต่มันเป็นเหมือนลมพัดผ่านมาให้เย็นใจแล้วเลยผ่านไป

แต่ในใจลูกรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งใด ใช่หรือไม่ใช่อย่างไร

ถ้าเทียบกับความผิดบกพร่องทั้งฝ่ายกายและใจ

ลูกมิสมควรแม้แต่จะเอื้อมมือไปรับเกียรติใดใดเลยด้วยซ้ำ

ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์คอยสะกิดเตือนใจลูกเสมอ

ไม่ให้ลูกหลงระเริงไปกับสิ่งที่ได้รับ

เพราะหากลูกไม่มีพระองค์ ลูกก็ไม่มีอะไรเลย

หากไร้พระองค์

ลูกก็ทำอะไรไม่ได้เลย

 

.......................................................................

ขอบพระคุณสายลมเย็นใจ

ขอบพระคุณอุ่นไอวันนี้

ขอบพระคุณ ความเอื้ออารี

ขอบพระคุณ ความปราณีแห่งองค์

............................................................