“คนที่วางใจในมนุษย์ย่อมถูกสาปแช่ง

เขาพึ่งพลังของมนุษย์  ใจของเขาหันออกจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

เขาเป็นเหมือนพุ่มไม้ในถิ่นทุรกันดาร

ไม่เห็นความดีใดๆที่มาถึง

เขาอาศัยอยู่ในที่แห้งแล้งของถิ่นทุรกันดาร

ในแผ่นดินเค็มที่ไม่มีผู้คนอาศัย”

(เยเรมีห์ 17:5-6)

พุ่มไม้ในถิ่นทุรกันดาร

มิเคยสัมผัสลำธารน้ำไหล

บุคคลผู้อยู่ในดงผู้ร้ายฉันใด

ก็ไม่เคยสัมผัสถึงใจของคนชอบธรรม

เด็กที่เติบโตมาท่ามกลางความรุนแรง ก็จะซึมซับความรุนแรงนั้นไปด้วย

เด็กที่เกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อบอวลด้วยความรักและเมตตา

ก็จะเติบโตมาด้วยหัวใจที่อ่อนโยน

ข้าพเจ้าเคยเห็นคลิปๆหนึ่งที่มีเด็กอายุราวๆ 10 ขวบ กำลังฝึกซ้อมยิงปืน

และเรียนรู้ความเคยชินของความเจ็บปวดของผู้อื่น

ผ่านการใช้กำลังของผู้ใหญ่ที่กำลังถ่ายทอดความรุนแรงให้เด็กเหล่านั้น

เขากำลังถูกฝึกให้เป็นผู้ก่อการร้าย?

ข้าพเจ้าไม่รู้ว่ากว่าชีวิตของคนหนึ่งคนจะถูกเพาะบ่มสิ่งต่างๆลงไปในใจนั้น

ต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะถูกฝังรากลึกลงไปในจิตวิญญาณได้

ดังประโยคที่ว่า ดีก็ดีสุดใจ ร้ายก็ร้ายสุดจิต

ข้าพเจ้าได้ฟังนักพูดสร้างแรงบันดาลคนหนึ่ง ฌอน  บูรณะหิรัญ

เขาได้เล่าว่า ถ้าเรามีขวดน้ำขวดหนึ่งซึ่งมีน้ำสกปรกอยู่ข้างใน

เราคงจะไม่มานั่งหยิบเศษสกปรกออกจากน้ำนั้น

เพราะเราควรที่จะเอาน้ำสะอาดใส่ลงไปเรื่อยๆ เพื่อให้มันแทนที่น้ำสกปรกนั้น

ศาสนาก็เป็นเช่นนั้นมิใช่หรือ

คำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นประดุจธารน้ำใส

ที่จะรินรดหัวใจแปดเปื้อนให้สะอาดยิ่งขึ้น

น้ำสกปรกถูกแทนที่ด้วยน้ำสะอาดยังต้องใช้เวลา

บางทีข้าพเจ้าก็คิดถึงว่าหากข้าพเจ้าเป็นน้ำที่ขุ่นสกปรก

องค์พระผู้เป็นเจ้าก็น่าจะเป็นกระบวนของระบบการกรองน้ำชั้นเยี่ยม

ที่จะกรองฝุ่นตะกอนบาปร้ายออกจากใจข้าพเจ้า

แต่หากข้าพเจ้าเป็นน้ำขุ่นที่หยิ่งทะนงตน

เก็บกักความขุ่นมัวไว้ด้วยคิดว่านี่แหละที่เรียกว่าน้ำใส

เหมือนพุ่มไม้ในถิ่นทุรกันดารที่ไม่เคยได้แตะต้องธารน้ำ

หลงตัวเองว่าอยู่ในที่ที่เยี่ยมยอดกว่าใครๆ

ไม่ยอมผ่านกระบวนการกรอง  ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

ข้าพเจ้าก็คงยังต้องเป็นน้ำที่ขุ่นมัวอยู่เช่นนั้นต่อไป

“คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมได้รับพระพร

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความหวังของเขา

เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ

ซึ่งหยั่งรากออกไปที่ลำน้ำ

เมื่อความร้อนมาถึงเขาก็ไม่กลัว”

(เยเรมีห์ 17:7-8)

ผู้วางใจ  ในมนุษย์  นั้นสุดหยั่ง

พึ่งพลัง  เพียงมนุษย์  นั้นสุดฝืน

ใจของเขา  เมินพระ  จะกล้ำกลืน

ดังไม้ยืน  บนผืน  ถิ่นกันดาร

ผู้วางใจ  ในองค์  พระทรงชัย

ยืนหยัดได้  ในที่ลุ่ม ชุ่มละหาน

จักมีน้ำ  หล่อเลี้ยง  ตลอดกาล

ใจเบิกบาน สราญจิต  ในพระองค์

.....................................