เหมือนจะหมด สิ้นเรี่ยวแรง แห่งความหวัง

เหมือนจะร้าง ไฟพลัง ในวันนี้

เหมือนจะลา ลับจากโลก แห่งชีวี

เหมือนจะหนี รอยราคี แห่งทุกข์ตรม

เหมือนดวงไฟ จะมอดดับ แลอับโชค

เหมือนทุกข์โศก  โรคภัยร้าย  มาทับถม

เหมือนชีวิต  จะหมดสิ้น  ความชื่นชม

เหมือนรอยตรม รอยระบม  มาถมใจ

.........................................................

ขอโปรดคืน  พลังใจ  ให้ลูกด้วย

ขอทรงช่วย  อวยพรลูก  ให้สดใส

ขอโปรดลบ  รอยมลทิน  จากดวงใจ

ให้ลูกกลับ เป็นคนใหม่  ได้ดั่งเดิม

.............................................................

ในวันที่ดวงใจแอบซุกซ่อนความทดท้อเอาไว้ภายใน

และแสดงออกมาเป็นหยาดน้ำตาและความอ่อนแอของชีวิต

ทั้งยังกล่าวโทษว่าเหตุเพราะหน้าที่การงานทำให้ชีวิตอ่อนล้า

หาใช่เพราะตนเองเป็นต้นเหตุไม่

แท้จริงแล้ว...ดวงใจที่ล้าอ่อนนั้น

เกิดจากตนเองทั้งสิ้น

การยึดติดกับบุคคลก็เป็นทุกข์

ความคาดหวังก็เป็นทุกข์

ความอยาก ความต้องการที่ไม่สิ้นสุดก็เป็นทุกข์

เมื่อเกิดทุกข์ก็หาเกราะป้องกันตนเองด้วยการฝันหาความสุข

วาดวิมานในอากาศกับความสุขจอมปลอม

เมื่อฝันพังทลายเพราะไม่ใช่ความจริงก็กลับมาทุกข์อีก

ดวงใจอ่อนแอย่อมต้องอ่อนล้าและท้อแท้

สิ่งสำคัญคือกำลังใจ

เพลงๆหนึ่งแว่วมาเรียกกำลังใจให้ตนเอง

“พระเยซูผู้เดียวที่เป็น เพื่อนในยามลำเค็ญ

เป็นความหวังให้เธอ  แม้มีภัยใด ต้องพาลพบเจอ

มีพระหัตถ์อบอุ่นดูแลมั่นใจ

หากทางเดินยังดูมืดมน

ฉันนี้ยังมีพระองค์จับมือมั่นไว้

ขอเพียงมีพระองค์ข้างกาย

ให้ดวงใจอบอุ่น เท่านั้นก็เพียงพอ”

(เพลง.."เคียงข้างเสมอ")