“จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์”

(มัทธิว 4:19)

ซีโมนเปโตรและอันดรูว์น้องชาย  เขาทั้งสองเป็นชาวประมง

ในขณะที่เขากำลังทอดแหอยู่

พระเยซูเจ้าทรงเรียกเขา เขาทั้งสองก็ทิ้งแหไว้

และติดตามพระองค์ไปทันที

ทำไมท่านทั้งสองจึงตัดสินใจไม่ยากที่จะติดตามพระเยซูเจ้าไป

การตัดสินใจที่จะติดตามใครสักคนหนึ่งนั้น

แสดงให้เห็นว่าเขาต้องเคยสัมผัสชีวิตของกันและกันมา

ท่านทั้งสองเต็มที่กับพระเจ้า  และใช้ชีวิตกับพระองค์

จึงไม่ยากที่จะตัดสินใจเช่นนั้น

ส่วนข้าพเจ้าเล่า  เต็มที่กับพระเจ้ามากน้อยเพียงใด

และดำเนินชีวิตในแต่ละวันใกล้ชิดกับพระองค์มากน้อยแค่ไหน

มากพอที่จะไว้วางใจ และมอบตัวเองให้กับพระองค์ในทุกกิจการหรือไม่

.........................

ข้าพเจ้ามั่นใจว่า  คริสตชนแต่ละคน ถูกเรียก และถูกเลือกมา

ให้มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปอย่างเหมาะสม

เพราะความแตกต่างกันนี้ จะเป็นส่วนเติมเต็มให้แก่กันและกันได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หากแต่ว่าการถูกเรียกและถูกเลือกนั้น

เป็นไปด้วยความไว้วางใจและมีจิตแห่งการรับใช้ด้วยความรักของพระเจ้า

เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต

กระแสเรียกของเราแต่ละคนจึงจะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

..............................

มันเป็นการยากที่เราจะเลือกอย่างหนึ่งแล้วต้องทิ้งอีกอย่างหนึ่ง

มันเป็นการยากที่เราจะเดินหันหลังให้ความสุขสบายและเดินเข้าไปหาความทุกข์ยาก

แต่การถูกเรียกและถูกเลือกมักมาควบคู่กับความยากลำบากในการตัดสินใจ

เณรน้อยลูกชายของข้าพเจ้ากับชีวิตวัยรุ่นที่ควรเป็น

นับแต่เขาก้าวเข้าสู่รั้วบ้านเณร

เขาต้องเรียนรู้ที่จะสละน้ำใจตนเองต่อความสุขสบายในชีวิต

การสละน้ำใจตนเองเพื่อก้าวเดินไปในทางสายใหม่นั้นยาก

แต่การรักษาไว้ซึ่งความอดทนต่อความยากลำบาก และความรู้สึกกดดันนั้น

ยากลำบากมากกว่ายิ่งนัก

กระแสเรียกถูกเรียกร้องให้ต้องอะลุ่มอล่วยต่อการใช้ชีวิตของเณร

ในสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าแอบนึกเล่นๆว่า ถ้าพระเยซูเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าในสังคมปัจจุบันนี้

ข้าพเจ้าก็คงห่วงหน้าพะวงหลัง

คิดไม่ตกว่าจะติดตามพระองค์ไปได้เยี่ยงไร

ข้าพเจ้ายังเป็นคนของโลกนี้มากกว่าที่จะเป็นคนของพระองค์

การตอบรับพระองค์จึงยังคงบางเบา และมีข้ออ้างอยู่เสมอ

ดังนั้นแล้ว สิ่งที่ข้าพเจ้าทำได้ดีที่สุดคือ

ใช้ชีวิตให้ใกล้ชิดกับพระองค์ให้มากที่สุด

เต็มที่กับพระองค์ให้มาก

เพื่อว่าเมื่อดวงใจของข้าพเจ้ามีความรักเพื่อพระองค์มากพอแล้ว

การตัดสินใจก็คงไม่ยาก

เหมือนคู่รักที่รักกัน ไม่ยากที่จะยอมรับกันและกัน

และพร้อมจะก้าวไปด้วยกันแม้หนทางนั้นจะทุกข์ยากเพียงใดก็ตาม

“ข้าพเจ้าขอเพียงสิ่งเดียวจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าแสวงหา

คือการได้พำนักอยู่ในพระเคหาขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันตลอดชีวิต”

(สดุดี 27:4)

โปรดเปลี่ยน  ดวงใจ   ของลูกเถิด

โปรดทรงเปิด ประตู  ดวงใจนี้

ให้พระองค์  เข้ามา  ในชีวี

คอยนำทาง  ลูกนี้   ให้ก้าวไป

ให้ทุกวัน  เป็นวัน  ของพระองค์

ขอโปรดทรง  ครอบครอง  ดวงใจให้

เปี่ยมด้วยรัก  เมตตา รู้รับใช้

มีพระองค์  ชิดใกล้  ในหนทาง

………………………………

S