“ดังนั้น จงใช้ร่างกายของท่าน

ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเถิด”

(1โครินธ์ 6:20)

ข้อความในพระวาจาบทนี้ได้เกริ่นไว้ว่า

“ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้าผู้สถิตในท่าน”

(1โครินธ์ 6:19)

คริสตชนทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่า ร่างกายของเราเป็นของขวัญที่มีค่า

ที่พระเจ้าประทานมาให้

แต่บางทีเราก็เพลิดเพลินกับการใช้ร่างกายนี้ที่พระเจ้าทรงมอบให้

กระทำสิ่งที่เลวร้าย สกปรก ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

หลงใหลไปกับความสุขสบายทางใจจนใช้ร่างกายในทางที่ผิด

เพื่อสนองความต้องการมากมายที่ตนอยากจะได้

ยิ่งไปกว่านั้น บางครั้งเราเลยเถิดไปก้าวก่ายร่างกายของผู้อื่น

ทำร้ายไม่ว่าจะด้วยการกระทำ คำพูด หรือความคิด

ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นผลมาจากความอ่อนแอพ่ายแพ้ต่อคำเชิญชวนของปีศาจ

ใครสำนึกได้ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทันก็กลับมาสู่เส้นทางแห่งพระเมตตาต่อไป

ช่วงนี้ข้าพเจ้า และคนในครอบครัวรวมตัวกันป่วย

เริ่มจากลูกสาวก่อน และจึงติดต่อมาถึงคนอื่นๆในครอบครัว

อวัยวะต่างๆในร่างกายก็ดูจะแปรปรวนไปหมด

ตั้งแต่ตาพร่ามัว  ลืมตาไม่ได้ในตอนเช้า  ไอยามค่ำคืน  เจ็บคอ  ท้องไส้ปั่นป่วน

ร้อนในเป็นแผลในปาก  น้ำมูกไหล  ฯลฯ

เป็นสัญญาณว่า ร่างกายกำลังประท้วงต่อกิจวัตรที่เรากำลังใช้เขาอยู่

พ่อบอกกับลูกสาวว่า ลูกใช้ร่างกายได้เปลืองมาก

การเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายเป็นผลมาจากการที่เราไม่ดูแลตัวเองให้ดี

เมื่อได้รับการรักษาด้วยการดูแลและรับยาตามอาการของโรค ไม่นานก็หาย

แต่บาปที่เกิดจากการใช้ร่างกายในการทำสิ่งที่ผิดต่อคำสอนของพระเจ้า

กายทำผิดมาจากใจที่หลงผิดเป็นชอบ

ยาใดใดก็รักษาให้หายไม่ได้เลย

นอกจากจะเริ่มที่การกลับใจ ขอโทษพระ

และนำคำสอนของพระมาเป็นยารักษาทั้งใจและกาย

โอสถใด ไหนเล่า  จะเท่าค่า

โอสถแห่ง พระวาจา  ค่ายิ่งใหญ่

ยิ่งดื่มด่ำ  ยิ่งล้ำค่า  กว่ายาใด

รักษาใจ รักษากาย  คลายบาปลง

ถ้อยคำสอนในพระคัมภีร์ทุกคำ ล้วนเป็นยารักษากายใจชั้นเลิศ

ยิ่งเราอยู่ใกล้พระวาจา และรู้จักไตร่ตรองพระวาจามากเท่าใด

เราจะมีโอกาสที่จะหลงทางผิดพลาดน้อยลงเท่านั้น

เพราะทุกครั้งที่ใจเริ่มจะหลงผิด 

พระวาจาจะคอยสะกิดใจเราไว้

ถ้าเราหยุดที่จะฟังและทำตามได้ 

นั้นหมายความว่าเรายอมมอบใจให้พระองค์เข้าครอบครอง

“พระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องบูชาหรือของถวายใดๆ

    พระองค์มิได้ทรงเรียกร้องเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องบูชาชดเชยบาป

    แต่พระองค์ประทานหูให้ข้าพเจ้าฟัง

ข้าพเจ้าจึงทูลว่า "ข้าพเจ้าอยู่นี่ กำลังมาแล้ว

    ในม้วนพระคัมภีร์มีเขียนไว้สำหรับข้าพเจ้า

ให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์

    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนั้น

    ธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ลึกในหัวใจของข้าพเจ้า

 (สดุดี 40:6-8)

.....................................

S