“ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้”

(มัทธิว 16:18 )

ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ารู้สึกผิดหวัง ท้อแท้

ไม่เข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตข้าพเจ้า

เพราะบางครั้ง เหตุการณ์เลวร้าย

มันมักจะเกิดขึ้นทับซ้อนพร้อมกันจนข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนว่า

ข้าพเจ้าจะไปต่อไหวหรือไม่

ข้าพเจ้าคิดถึงมารร้ายที่กำลังจ้องทำร้ายข้าพเจ้า

เฝ้ามองดูข้าพเจ้าพ่ายแพ้ย่อยยับอย่างไม่มีชิ้นดี

ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนกับว่า

มันกำลังรอที่จะหัวเราะอย่างสาแก่ใจในยามที่ข้าพเจ้าพ่ายแพ้

ข้าพเจ้าพยายามเหลือเกินที่จะเก็บน้ำตาแห่งความพ่ายแพ้เอาไว้

แต่บางครั้งมันก็ยากเกินที่จะทำได้

อย่างไรก็ตาม  เมื่อข้าพเจ้าพยายามที่จะเข้มแข็ง

เพื่อก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปให้จงได้

มันอาจจะใช้เวลา  ใช้พลังชีวิตฝ่ายกายและใจมากมาย

แต่ทุกครั้งที่มันผ่านมาได้ ข้าพเจ้าก็รับรู้ถึงชัยชนะ

ที่ข้าพเจ้าสามารถต่อสู้กับจิตชั่วร้ายที่คอยเข้ามาทำลายข้าพเจ้า

อาจจะสะบักสะบอมไปบ้าง  สูญเสียพลังงานไปบ้าง

แต่พระเจ้าจะคอยเติมเต็ม และเยียวยาข้าพเจ้า

สิ่งที่ดีกว่าจะรอคอยอยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้า

แสงสว่างจะต้องนำทางข้าพเจ้าไปในทุกที่ที่ข้าพเจ้าก้าวข้ามผ่าน

มีภาพการ์ตูนภาพหนึ่ง ซึ่งมีคุณค่าต่อจิตใจข้าพเจ้าเสมอ

ในยามที่ข้าพเจ้ารู้สึกไม่เข้าใจ ผิดหวัง ท้อแท้

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

เมื่อเรายอมรับในความอ่อนแอพ่ายแพ้ง่ายๆของเรา

เราก็ต้องยอมที่จะให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือ บรรเทา เติมเต็ม เยียวยา

เพื่อให้เรามีพลังในการก้าวต่อไปอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น

เพื่อนต่างความเชื่อคนหนึ่งปรึกษาข้าพเจ้าว่า

เธออยากจะเปลี่ยนศาสนามานับถือคริสต์เหมือนข้าพเจ้า

เธอเล่าว่า เธออยากหลุดพ้นจากความทุกข์ในชีวิต

เธออกหัก ผิดหวังจากความรัก ไม่มีความสุขในชีวิตเท่าใดนัก

แต่เธอติดที่ว่า จะเป็นการอกตัญญูต่อบิดามารดาหรือไม่

เมื่อต้องทำบุญให้ท่านทั้งสอง การทำบุญจะไปถึงท่านหรือๆไม่

ข้าพเจ้าบอกกับเธอว่า เรื่องการทำบุญไม่มีปัญหาหรอก

คริสตชนทำบุญอุทิศส่วนกุศลผ่านการขอมิสซา  สวดภาวนา

สวรรค์เดียวกันอย่างไรก็ไปถึง

มันอยู่ที่ใจของเรามากกว่า

ข้าพเจ้าแนะให้เพื่อนกลับไปทบทวนตนเองอีกครั้ง

และลองศึกษา  เข้าร่วมพิธีกรรม  หรือพูดคุยกับคริสตชนบางคนที่เรารู้สึกดีด้วย

ลองสังเกตตัวเองว่าใจสงบ  รู้สึกดีไหม  สบายใจขึ้นไหม

แล้วค่อยตัดสินใจก็ได้

ชีวิตมนุษย์ล้วนแต่ต้องการที่ที่อยู่แล้วสบายใจ  อบอุ่น มีความสุข

ความทุกข์มักจะเกิดจากการไม่ปล่อยวาง 

คิดวาดภาพอุปสรรคไปต่างๆนานา ก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงเสียอีก

ข้าพเจ้าก็เช่นกัน  คิดไปถึงความทุกข์ในอนาคตจากเหตุการณ์ในปัจจุบัน

ทั้งที่มันยังไม่เกิด แค่รู้สึกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็เท่านั้น

ข้าพเจ้ารำพันกับตัวเองว่า

ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะคิดวันต่อวัน

เพราะแต่ละวันก็มีปัญหาของมันอยู่แล้ว

ที่เหลือให้พระเป็นผู้จัดการชีวิตข้าพเจ้า

จะดีหรือจะร้ายลูกขอมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

ชัยชนะของข้าพเจ้า คือพระเจ้าผู้กอบกู้ข้าพเจ้า

“เพราะทุกสิ่งล้วนมาจากพระองค์

โดยทางพระองค์ และเพื่อพระองค์”

(โรม 11:36)

…………………………….

S