“ใครที่จะยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ผู้มีมือสะอาด และใจบริสุทธิ์”

(สดุดี 24:3-4)

......................................

พระเยซูเจ้าเคยตรัสสอนไว้ว่าให้เราเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ

คือมีใจที่บริสุทธิ์ ไว้วางใจและมีความเชื่อที่ไร้เงื่อนไขใดใดเลย

ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าเล่นกับหลานชายตัวน้อยของข้าพเจ้า อายุ 2 ขวบ

เจ้าตัวน้อยซุกซนตามวัย วิ่งเล่นไม่หยุดนิ่ง

หลังจากวิ่งรอบห้องหลายรอบแล้ว

เจ้าจอมซนก็กระโดดขึ้นไปวิ่งต่อบนโซฟายาว

จากปลายโซฟาด้านหนึ่งไปยังปลายโซฟาอีกด้านหนึ่ง

ข้าพเจ้าเกรงว่าหลานชายตัวน้อยจะหล่นลงมาหัวฟาดกับพื้นกระเบื้อง

จึงคอยตั้งท่าจะรับอยู่รอบๆโซฟานั้น

เจ้าจอมซนเห็นข้าพเจ้ารอตั้งท่าเช่นนั้น

ก็กระโดดออกจากโซฟาอย่างรวดเร็วโดยไม่คิดถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

เมื่อเขามั่นใจว่า บุคคลที่เขาอยู่ด้วยรักเขา

และพร้อมจะปกป้องคุ้มครองเขาได้ให้ปลอดภัยได้

เขาก็จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขบนความไว้วางใจนั้น

..........................................

บทเพลง “เมื่อลูกได้เชื่อ” ท่อนหนึ่งขับร้องไว้ว่า

“เมื่อลูกได้เชื่อพระองค์  เมื่อนั้นดวงใจลูกรู้

ว่าเพียงพอแล้ว ด้วยรักที่เกินเข้าใจ”

การมีความเชื่อ ความไว้วางใจแบบไร้ข้อสงสัย

เหมือนเด็กน้อยที่ไว้วางใจพ่อแม่ของตน

เป็นแบบอย่างความเชื่อสำหรับคริสตชนทุกคน

ให้รักและเชื่อมั่นในความรักและพระเมตตาของพระเยซูคริสตเจ้า

“ทุกคนที่มีความหวังในพระองค์

ย่อมชำระใจของตนให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์”

(1 ยอห์น 3:3)

พระเยซูเจ้าทรงนบนอบ เชื่อฟัง และไว้วางใจในพระบิดาฉันใด

คริสตชนทุกคนก็ต้องมีใจนบนอบ เชื่อฟังและไว้วางใจพระองค์ฉันนั้นด้วย

..................................

พระเยซูเจ้าทรงสอนถึงเรื่องความสุขแท้ 8 ประการ

ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อค้นพบความสุขที่แท้จริง

ไม่ใช่ความสุขเพียงชั่วคราวบนโลกนี้

แต่เป็นความสุขแท้ฝ่ายจิตที่โลกไม่สามารถให้ได้

มนุษย์ขวนขวายหาความสุขแท้บนโลกนี้

แต่ก็ไม่มีใครเคยค้นพบความสุขแท้นั้นเลย

ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการขวนขวายหาความสุขบนโลกใบนี้

ไม่มีคำว่าเพียงพอสำหรับการดิ้นรนต่อสู้เพื่อแย่งชิงความสุขของมนุษย์ด้วยกัน

“จงชื่นชมยินดีเถิด

เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”

(มัทธิว 5:12)

..................................

ผู้มีใจ ยากจน ย่อมสุขสันต์

เมืองสวรรค์  คือรางวัล  สุดหรรษา

ผู้มีใจ  เงียบเหงา  เศร้าโศกา

พระเมตตา  ปลอบประโลม  ด้วยดวงใจ

ผู้มีใจ  อ่อนโยน  ย่อมสุขศรี

แผ่นดินนี้   คือมรดก    อันสดใส

ผู้กระหาย  ความชอบธรรม  มานำใจ

จะอิ่มหนำ   สดใส   ให้ปรีดิ์เปรม

ผู้มีใจ  เมตตา  เอื้ออารี

พระปราณี   เมตตา  สุขเกษม

ผู้มีใจ   บริสุทธิ์  ย่อมอิ่มเอม

จะเติมเต็ม   เห็นพระพักตร์  ของพระองค์

ผู้ที่สร้าง  สันติ   ย่อมสุขสันต์

เขาคือบุตร  องค์ทรงธรรม์   ตามประสงค์

ผู้ที่ถูก  กดขี่  ให้ต่ำลง

เขาจะสุข  ยืนยง   ในพระพร

อาณาจักร  สวรรค์   นั้นใหญ่ยิ่ง

สุขแท้จริง   คือยอมใจ   ให้ตีสอน

ถูกดูหมิ่น   ต่ำต้อย   ถูกบั่นทอน

คือสุขแท้  ที่พระสอน   ให้ยินดี

..........................................

S