"พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานว่า
"ข้าแต่พระบิดา  ขอโปรดอภัยโทษเขา
เพราะว่า เขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร"
.................
"โปรดเถิด  พระบิดาเจ้าข้า
พวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร
ความผิดของเขานั้นแสนยิ่งใหญ่
พระองค์ทรงอภัยด้วยพระทัยเมตตา
ถ้อยคำพระองค์ทรงร้องทูล
อบอุ่นด้วยพระคุณนานา
หลั่งไหลดุจพระกรุณา
ให้ข้าเจ้าชาวประชาได้ชื่นใจ
ด้วยแบบอย่างแห่งความรักแท้
คือทรงดูแลใส่ใจอภัยให้
ไม่ถือโทษโกรธเคืองเรื่องใดใด
นี่คือรักที่ยิ่งใหญ่..คืออภัยทุกๆคน
...............................
ทุกครั้งที่ขุ่นข้องหมองใจด้วยใครบางคน
ทุกครั้งที่ถูกกล่าวหาอย่างไรความยุติธรรม
ทุกครั้งที่เปิดปัญหาระหว่างบุคคล
ขอโปรดให้ลูกระลึกถึงถ้อยคำของพระองค์เสมอ
"โปรดอภัยให้เขาด้วย
เพราะเขาไม่รู้ว่า เขากำลังทำอะไร"
บางที เขาอาจจะไม่รู้ตัวในสิ่งที่เขากระทำกับเรา
อย่างไรเสีย
ให้เราเพียรที่จะทำดีเสมอ
ไม่เหนื่อยล้า ไม่ท้อแท้ที่จะทำความดี
แม้กับผู้ที่ไม่เคยเห็นค่าความดีของเราเลย
มีความหวังเสมอว่าสักวันเขาจะเข้าใจ
เพียงเราให้อภัยด้วยใจยินดี
....................