พอใจเท่าที่มี  พอดีเท่าที่ได้

ไขว่คว้าไปทำไม   สุขไหมที่ได้มา

ปีนป่ายกันเติบโต   ต่างหิวโซจะไขว่คว้า

ตำแหน่งคือหน้าตา   แล้วคุณค่าอยู่ที่ใด

สุขใจเท่าที่เป็น   เท่าที่เห็นสุขกว่าไหม

ร่ำรวยที่หัวใจ    สิ่งอื่นใดไม่สำคัญ

...................................................

หน้าที่การงานเป็นการแสดงออกซึ่งความสามารถที่พระประทานให้

สำหรับช่วยเหลือ เกื้อกูลผู้อื่น

มิใช่เพื่อเบียดเบียน  ทำร้ายผู้อื่น

ทำหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด

ภูมิใจในสิ่งที่ตนมี และได้รับ

แม้ว่าบางครั้งมันอาจจะดูขาดความยุติธรรมไปบ้าง

ในสายตามนุษย์

แต่สุดท้าย พระพรไม่เคยร้างไร้สำหรับคนดีจริงๆ

...................................................

พ่อถามว่า “ใครเชื่อบ้างว่าทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว”

แล้วประโยคที่ว่า “ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป” หละ

แต่ละชีวิตต่างมีอิสระที่จะเลือกใช้ชีวิตของตน

เลือกที่จะยืนหยัดในสิ่งดีและถูกต้องหรือไม่

เลือกที่จะมองมุมมองที่สวยงามหรือมืดมน

เลือกที่จะเป็นสิ่งที่ตนเลือกหรือใครเลือกให้

จงยืนหยัดที่จะเชื่อเสมอว่า

 “ทำดีย่อมต้องได้ดี และทำชั่วย่อมรับผลชั่วตอบแทน”

..................................................