“เราพอใจ  จงหายเถิด”

(มาระโก 1:41)

.............................................

พระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมาระโก

กล่าวถึงการรักษาคนโรคเรื้อนของพระเยซูเจ้า

ที่เข้ามาคุกเข่าอ้อนวอนให้พระเยซูเจ้าทรงรักษาให้

ด้วยความเชื่อ  ด้วยความหวัง

คำอ้อนวอนของเขาไม่เสียเปล่า

เมื่อพระเยซูเจ้ายื่นพระหัตถ์มาสัมผัสเขาด้วยความสงสาร

เขาก็หายจากโรคเรื้อนนั้นเป็นปกติ

เพียงประโยคสั้นๆ “เราพอใจ จงหายเถิด”

..............................................

วันนี้ข้าพเจ้าได้รับข่าวดีที่ครอบครัวของข้าพเจ้ารอคอยทุกๆวัน

ที่จะได้ฟังข่าวดีนี้

เมื่อหลานสาวของข้าพเจ้า ซึ่งแรกเกิดนั้นสุขภาพไม่ปกติหลายประการ

เมื่อหมอตรวจครั้งแรกเริ่ม เธอมีปัญหาเรื่องหัวใจรั่ว

การฟังไม่ตอบสนอง และอื่นๆอีกพอสมควร

หลายครั้งที่สมาชิกในครอบครัวรู้สึกหมดหวัง

เราต่างพยายามเป็นกำลังใจให้กันและกัน

ทั้งๆที่เราไม่รู้ว่าเรายังมีหวังอยู่หรือไม่

คุณตาคุณยายเป็นแรงผลักดันหลักที่คอยเตือนเราไม่ให้สิ้นหวัง

ทั้งยังเฝ้าขอร้องให้สมาชิกองค์กรคาทอลิกต่างๆช่วยส่งคำภาวนาให้

พวกเราได้รับคำภาวนาทั้งครบจากผู้มีจิตเมตตา ศรัทธาทุกๆคน

พระพรหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย

มีทั้งพระสงฆ์ นักบวช  ฆราวาสองค์กรคาทอลิกต่างๆมาเยี่ยมเยียน

สวดภาวนา ปกมือเหนือหลานสาวตัวน้อย

เป็นพระพรที่หลั่งไหลมาตลอดระยะเวลาสองเดือนกว่าๆนี้

จวบจนวันนี้ เมื่อหลานสาวเข้ารับการตรวจอีกครั้ง

หมอแจ้งผลการตอบสนองการฟังว่า

หลานสาวตัวน้อยตอบสนองได้ดี

ไม่มีเสียงรั่วของหัวใจ เพียงแต่รอการตรวจซ้ำในนัดครั้งต่อไป

ความหวังของเราเปล่งประกาย

เพียงแค่หลานตัวน้อยได้ยิน  พัฒนาการก็ไม่ยากที่จะฝึกฝนได้

เพียงพระองค์ตรัสว่า “เราพอใจ  จงหายเถิด”

หลานสาวตัวน้อยของข้าพเจ้าก็หาย

...................................................

เปี่ยมด้วยหวัง  กำลังใจ  ในวันนี้

เพราะพระพร มากมี  ทุกทิศา

ขอขอบคุณ  ทุกถ้อยคำ  ภาวนา

ที่ส่งผล  เกินคณา  นับอนันต์

พระพรใด  ที่ได้รับ  โปรดย้อนคืน

แสนสดชื่น  รื่นเริงใจ  ให้สุขสันต์

พระผู้ทรง  เป็นเจ้า   แห่งชีวัน

โปรดพระพร  ครบครัน  ในวันนี้

.......................................