พระเยซูทรงตอบเขาว่า

“จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า

ด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า

และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า...”

(มัทธิว22:37)

....................................................................

ธรรมชาติ  งดงาม  พระมอบให้

มนุษย์เล่า  เขาคือใคร  ทำลายสิ้น

มิเคยมี  จิตสำนึก  เพื่อผืนดิน

ต่างกลืนกิน  สิ้นแล้ว  ความสมดุล

....................................................................

เมื่อสองวันที่ผ่านมา

ฉันเพิ่งชื่นชมดอกหนวดปลาหมึกสีหวานที่บานสะพรั่ง

ให้โลกให้สดใสท่ามกลางแสงแดดร้อนระอุ

มาวันนี้  ดอกหนวดปลาหมึกสีสวยก็ยังคงสวยอยู่

เพราะสิ่งสร้างของพระ  อย่างไรก็สวยงามและดีอยู่เสมอ

แต่สิ่งสร้างของมนุษย์นี่สิ....คืออะไร

สิ่งแปลกปลอมถูกปะปนอยู่ในความงดงามตามธรรมชาติ

เพราะสิ่งสร้างอันเกิดแต่สมองและสองมือของมนุษย์

สิ่งสร้างหลายสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลของมนุษย์เพราะพระพรจากพระเจ้า

แต่หลายครั้งที่มนุษย์กลับใช้มันไม่ถูกทาง

เอาเปรียบธรรมชาติ  คิดว่าตนเองทำทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยตนเอง

ลืมไปว่าตนเป็นเพียงผงธุลีเล็กๆเมื่ออยู่ในโลกอันกว้างใหญ่

พระให้สิทธิมนุษย์ในการดูแลเอาใจใส่สิ่งสร้างของพระองค์

มิใช่ครอบครอง  เปลี่ยนแปลง  หรือทำลาย

มนุษย์มิได้มีอำนาจแม้สักน้อยที่จะสั่งให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตตามใจตน

“แม้แต่ร่างกายของตัวเอง  เราก็มิใช่เจ้าของ”

..................................................