“ผู้ที่ใช้ของของโลกนี้จงเป็นเสมือนผู้ที่มิได้ใช้

เพราะโลกดังที่เป็นอยู่กำลังจะผ่านไป”

(1 โครินธ์ 7:31)

...................................................

“โลกดังที่เป็นอยู่กำลังจะผ่านไป” และโลกใหม่กำลังจะมา

โลกใหม่ที่พระเยซูเจ้าทรงคอยเตือนใจเราให้เตรียมตัวให้ดี

ด้วยแบบอย่างและกิจการของพระองค์

โลกใหม่ที่เราต้องละทิ้งของของโลกที่เรายังยึดติด

ด้วยวัตถุ บุคคล อำนาจ ตำแหน่ง ความหลงใหลในความสบายฝ่ายโลก

ยากจัง!...ฉันผู้ยังคงใช้ชีวิตเป็นคนของโลกพึมพำอยู่ในใจ

ใครๆก็อยากมีแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขสบายทั้งกายและใจ

ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้

ปรารถนาสิ่งใด หวังสิ่งใดก็อยากจะได้มาซึ่งสิ่งนั้น

แต่ในความเป็นจริง ชีวิตมันไม่ได้ง่ายดายเช่นนั้น

สิ่งที่ข้าพเจ้าทำได้คือการยอมรับ และเรียนรู้กับทุกช่วงเวลาชีวิต

ด้วยความเข้าใจ วางใจ เชื่อใจ และรักในทุกเหตุการณ์ที่พระทรงจัดสรรให้

ช่วงเวลาของชีวิตมันมากมายด้วยรายละเอียด

มากมายด้วยเส้นทางที่ต้องเลือก

เลือกด้วยจิตวิญญาณแห่งความรัก เลือกด้วยแบบอย่างของพระเยซูเจ้า

ทางเลือกของเราจะไม่ผิดพลาดเหมือนที่เราเลือกตามใจของตนเอง

ข้าพเจ้าเคยใช้ชีวิตที่จะเลือกทำตามใจตนเอง

ตามความสุขสบายของโลก

เลือกที่จะมี เลือกที่จะได้ เลือกที่จะทำ ในสิ่งที่ตนเองปรารถนา

โดยไม่ได้ย้อนกลับไปไตร่ตรองดูเลยว่า สิ่งที่เลือกนั้น

สร้างคุณค่าให้แก่ใครได้บ้าง  นอกจากสร้างความสุขสบายให้ตนเอง

เท่านั้นไม่พอ บางครั้งยังเลยเถิดเบียดเบียนคนรอบข้างเพราะขาดความใส่ใจ

“จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์”

(มาระโก 1:17)

พระเจ้าทรงเลือกข้าพเจ้าให้เดินตามทางของพระองค์

เส้นทางนี้ที่ไม่ได้สร้างความมั่งคั่งให้ชีวิต

แต่สร้างคุณค่าให้แก่จิตวิญญาณของตนเองและอนาคตของชาติ

ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าอาจจะใช้ชีวิตตามใจตนเอง

แต่ทางเดินใหม่ที่พระองค์ทรงเรียก และเลือกให้ข้าพเจ้าเดิน

เป็นเสมือนกรอบคอยกันข้าพเจ้าไม่ให้หลงทางไปอีก

ชีวิตความเป็นครูอภิบาล ผู้ดูแลจิตวิญญาณ

ถูกเลือกจากความต่ำต้อยของข้าพเจ้าที่หลงทางบ่อยเหลือเกิน

ให้กลายมาเป็นผู้ที่ต้องหมั่นตรวจสอบจิตวิญญาณตนเองสม่ำเสมอ

และคอยดูแลจิตวิญญาณคนรอบข้างด้วย

พระองค์ทรงเลือกให้ข้าพเจ้าเป็นชาวประมงหามนุษย์

และตามหาประชากรของพระเจ้ากลับมาให้ได้มากที่สุด

รวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองเช่นกันที่จะต้องสำรวจจิตวิญญาณของตนเองด้วย

ต่างคนต่างถูกเรียก และถูกเลือกมาให้ทำหน้าที่ที่เหมาะสม

ไม่มีอะไรที่สวยงามไปกว่าการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ

มากกว่าการสร้างความมั่งคั่งฝ่ายโลก

ข้าพเจ้าชอบกวีบทหนึ่งจากเฟส “สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก”

ที่สะท้อนชีวิตของการมองบวกในสภาพที่ติดลบว่า

“ขอบคุณถ้อยคำที่ถากถาง

ขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำให้ฉันเข้มแข็ง

ขอบคุณทุกบทเรียนที่ราคาแสนแพง

ขอบคุณทุกคำเสแสร้ง

ขอบคุณที่คอยทิ่มแทง

ขอบคุณที่มันทำให้ฉันมีแรงสู้ต่อไป”

ชีวิตจะง่ายขึ้นถ้าเรายอมให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

ต่อให้ผ่านอุปสรรค ความทุกข์ยากและผู้คนที่พร้อมจะย่ำยีเรา

เราก็จะผ่านมันมาด้วยความภาคภูมิใจในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเรา

เดินตามทางของพระองค์ เราจะไม่ผิดหวังอีกเลย

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงระลึกถึงพระกรุณา

และความรักมั่นคงที่ทรงมีตลอดมา

ขออย่าทรงระลึกถึงบาป และความผิดที่ข้าพเจ้าทำไว้ในวัยเยาว์

โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าตามความรักมั่นคงของพระองค์”

(สดุดี 25:6-7)

………………………….

S