เคล็ดลับของความพอใจ คือการสำนึกว่า
ชีวิตคือพระพร มิใช่สิทธิ.

"ศาสนาทำให้คนมั่งมี หากเขาพอใจในสิ่งที่เขามีอยู่
เรามิได้นำอะไรติดตัวมาในโลก และเมื่อจากไป
เราก็ไม่สามารถนำเอาอะไรติดตัวไปได้"   (1ทิโมธี 6:6,7)

(จาก http://www.baanjomyut.com : ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)

..........................................................................

ว่างเปล่า

                                                 เกิดมาตัวเปล่าว่าง                เดินบนทางที่วางไว้

                                    บอกตัวเอง"มีอะไร"                        ที่ฝากไว้ในโลกบ้าง

                                    วันหนึ่งชีพดับสูญ                            เหลือเพียงฝุ่นปลิวเคว้งคว้าง

                                     ฝากสิ่งใดไว้บนทาง                       ให้จำบ้าง "สิ่งดีดี"

..........................


เราเกิดมาตัวเปล่าว่าง  และก็จะจากไปด้วยตัวเปล่าว่าง

ในช่วงเวลาที่ก้าวเดินอยู่บนเส้นทางชีวิต

มีอะไรฝากไว้ให้โลกได้จดจำจารึกและกล่าวถึงบ้าง

หรือฝากไว้แค่เพียงความว่างเปล่า และรอยเท้าที่มืดดำ

หากหนึ่งชีวิตที่เกิดมา

และจากไปอย่างมีคุณค่า

มีรอยจารึกที่สวยงามอยู่บนโลกใบนี้

ก็สมควรคุณค่าแห่งการเกิดมาแล้ว

.................................................

ขอให้ลูกได้ใช้ชีวิตที่พระองค์ทรงมอบให้บนโลกใบนี้

ด้วยการมอบพระพรที่มี  พระหรรษทานที่ได้รับ

เพื่อเพื่อนพี่น้องรอบกายเสมอ

อย่าให้ลูกสร้างความเดือนเนื้อร้อนใจให้ใครๆเลย

.....................................................

ทรัพย์สมบัติมากมาย           สิ้นชีพวางวายก็เอาไปไม่ได้

กอบโกยกันไปทำไม           ปีนป่ายกันเป็นใหญ่เติบโต

กอดโลกเอาไว้คนเดียว       เหมือนหนึ่งแร้งเหยี่ยวอดโซ

สืบทอดทายาทลูกโซ่           ชิงกันเติบโตร่ำไป

ฝากรอยจารึกบนหนทาง                ด้วยหมั่นวางคุณค่าเอาไว้

รอยความดีมั่นคงกว่าสิ่งใด                        จารึกติดไว้ชั่วกาล