“ปรีชาญาณนั้นในความเป็นจริงงดงามยิ่งกว่าดวงอาทิตย์

และอยู่เหนือหมู่ดวงดาวทั้งปวง

เมื่อเปรียบกับแสงสว่างปรีชาญาณอยู่เหนือกว่า

อันที่จริง กลางวันต้องถอยไปเมื่อกลางคืนมาเยือน

ความชั่วช้าก็จะถูกประหารสิ้นไปเมื่อมีพระปรีชาญาณ”

(ปรีชาญาณ 7:29-30)

.................................

พระปรีชาญาณเป็นของขวัญอันล้ำค่าจากพระผู้สร้าง

เป็นคุณธรรมที่ส่องสว่างอยู่ในดวงใจ

เมื่อแสงแห่งปรีชาญาณส่องสว่าง

ความชั่วใดก็มิอาจย่างกรายเข้ามาทำร้ายเราได้

กษัตริย์ซาโลมอนผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณ

จึงมั่งคั่งไปด้วยขุมทรัพย์แห่งปัญญา

และการตัดสินใจที่ชาญฉลาด

ขอให้ลูกมีแสงแห่งพระปรีชาญาณส่องสว่างจิตใจเสมอ

เพื่อว่า...ทุกกิจการที่ลูกจะกระทำลงไปนั้น

จะเป็นกิจการที่มีคุณค่าและแสดงถึงภาพลักษณ์อันงดงามขององค์พระผู้สร้าง

ที่ถ่ายทอดมาถึงมนุษย์ที่พระองค์ทรงรัก

..................................................

พระปรีชาญาณส่องสว่างยิ่งสุริยา

แม้แสงตะวันลับลาขอบฟ้าจะมืดมิด

แต่พระปรีชาญาณกลับส่องสว่างในดวงจิต

ขับแสงพลังความคิดและแสงแห่งคุณธรรม

ถ่ายทอดความงดงามแห่งความรัก

เป็นภาพลักษณ์แห่งพระพักตร์พระผู้เลิศล้ำ

ผู้ทรงเป็นอยู่และเป็นผู้ชี้นำ

แสงแห่งทางธรรมความลึกล้ำแห่งพระปรีชาญาณ

..............................................