“มนุษย์จะได้ประโยชน์ใด

ในการได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิต”

(มธ.16:21-27)

.......................................

จะมีประโยชน์อันใดเล่าเอย

ที่จะเปรียบเปรยชีวิตเทียบเท่า

มีคุณค่ากว่าวิญญาณของเรา

ไม่มีสิ่งใดเทียบเท่า...ไม่มี

แม้นได้โลกทั้งใบมาครอบครอง

ก็มิอาจเรียกร้องความสุขศรี

ที่วิญญาณหนึ่งดวงจะพึงมี

เมื่อสิ้นชีพนี้...ก็สิ้นกัน

....................................

สัปดาห์ก่อนข้าพเจ้าขับรถชนท้ายรถยนต์ราคาสูงคันหนึ่ง

ข้าพเจ้าไม่มีประกันในขณะที่เขามีประกัน

ข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องซ่อมทั้งรถเขาและรถเรา

พลันความคิดตามมาตรฐานของมนุษย์ก็เกิดขึ้น

“เจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้า แต่คิดอย่างมนุษย์”

(มธ.16:23)

ข้าพเจ้าต้องสูญเสียทรัพย์สินมากมายแค่ไหน

ความเสียดายในทรัพย์สมบัติอันน้อยนิดของข้าพเจ้า

ส่งผลให้ข้าพเจ้านอนไม่หลับทั้งคืน

จนกระทั่งเสียงสะท้อนของพระเจ้าผ่านผู้มีพระคุณ

ได้ย้ำเตือนจิตใจข้าพเจ้าว่า

พระจะไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้า ผู้รับใช้ของพระองค์

หากความประมาทของข้าพเจ้า

ทำให้ข้าพเจ้าและสมาชิกในรถรวมทั้งคู่กรณีของข้าพเจ้า

ต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ข้าพเจ้าจะมิยิ่งรู้สึกผิดมากกว่านี้หรือ

ประโยชน์อะไรที่มีทรัพย์สมบัติแต่ต้องสูญเสียชีวิตไป

และสำคัญยิ่ง ประโยชน์อันใดที่ข้าพเจ้าจะมีทรัพย์สมบัติมากมาย

แต่ต้องสูญเสียวิญญาณไปเพราะทรัพย์สมบัตินั้น

..................................................

“จงเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่”

(รม.12:2)

...............................................