7 ต.ค. ฉลอง
อารามคาร์แมล จันทบุรี

10-11 ต.ค.
เข้าเงียบประจำเดือนพระสงฆ์
(ตามแขวง)

14 ต.ค. ฉลอง
วัดแม่พระลูกประคำ สัตหีบ

21 ต.ค. ฉลอง
วัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก

28 ต.ค. ฉลอง
วัดราชินีสายประคำศักดิ์สิทธิ์
บ้านสร้าง


 
 

ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ สัตหีบ
วันที่ 14 ตุลาคม 2017
พิธเปิดเสก อารามแม่พระฟาติมา
วันที่ 14 ตุลาคม 2017
พิธีปลงศพ เปโตร เหงย ประทุมราช
วันที่ 4 ตุลาคม 2017

  ฉลองวัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ วันที่ 23 กันยายน 2017
  มิสซาครบรอบ 10 ปี พ่อไพศาลอานามวัฒน์ วันที่ 16 กันยายน 2017
  ฉลองวัดนิโคลัส พัทยา วันที่ 10 กันยายน 2017
  ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง วันที่ 2 กันยายน 2017
  แต่งตั้งสภาอภิบาลชุดใหม่ วัดบางแสน วันที่ 20 สิงหาคม 2017
  ฟื้นฟูจิตใจพระเมตตาประจำปี 2017 วันที่ 19 สิงหาคม 2017
  ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติฯ สระแก้ว วันที่ 19 สิงหาคม 2017
  วันสื่อมวลชนสากล วันที่ 6 สิงหาคม 2017
  ฉลองวัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม วันที่ 5 สิงหาคม 2017
พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่/ฉ.วัดปราจีนบุรี
วันที่ 30 กันยายน 2017
>> ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด
รายการอินจัน รายการพ่อบอกเล่า กิจกรรมล่าสุด

ดูรายการทั้งหมด     ดูรายการทั้งหมด     ดูกิจกรรมทั้งหมด    
     
     

นิรมลสาร (จันทบุรี)
นักบุญยอแซฟกรรมกร(ท่าใหม่)
แม่พระลูกประคำ(สัตหีบ)
แม่พระเมืองลูร์ด (บางแสน)
พระหฤทัยพระเยซูเจ้า (ศรีราชา)
พระนามเยซู (ชลบุรี)
นักบุญยอแซฟ (พนัสนิคม)
นักบุญฟิลิปและยากอบ (หัวไผ่)
นักบุญนิโคลัส/อัสสัมชัญ (พัทยา)
พระผู้ไถ่ (เสาวภา)
วินเซน เดอ ปอล (เขาขาด)
นักบุญเบเนดิกต์ (เขาฉกรรจ์)
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลจันทบุรี
โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม
ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน
ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม
ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม
ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน
ฉบับที่ 4 เดือนพฤษภาคม

<< ดูทั้งหมด >>
  ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ
  ขอพระองค์ทรงเลือกสรร
  กำลังใจ แรงผลักดันยิ่งใหญ่ของชีวิต
  โอกาสของการมีชีวิต
  ไม่ว่าอยู่หรือตายข้าพเจ้าก็เป็นของพระเจ้า
  หนี้ความรัก

<< ดูบทความทั้งหมด >>