“ดังนั้น ท่านที่รักทั้งหลาย ขณะที่ท่านกำลังรอคอยเหตุการณ์เหล่านี้

จงพยายามให้พระเจ้าทรงพบท่านดำเนินชีวิตอย่างสันติ

ปราศจากมลทินและไร้ข้อตำหนิ”

(2 เปโตร 3:14)

เข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าแล้ว

ตามห้างร้าน ถนนหนทางบางแห่งเริ่มจัดตกแต่งบรรยากาศคริสตมาส

อากาศเริ่มเย็นลง และหัวใจมนุษยชาติก็เริ่มเบิกบานเหมือนดอกไม้ยามเช้า

ทำไมทั่วโลกจึงพร้อมใจกันชื่นชมยินดีกับเทศกาลนี้

เราเตรียมตัวในการจัดกิจกรรมมากมาย งานรื่นเริงครบครัน  ของขวัญท้วมท้น

แต่สิ่งหนึ่งที่เราหลงลืมไปคือการเตรียมใจของเราให้พร้อม

ต้อนรับการบังเกิดมาของพระคริสตเจ้าในเทศกาลสำคัญนี้

เทศกาลที่ระลึกถึงการบังเกิดมารับสภาพมนุษย์เพื่อไถ่บาปมนุษยชาติ

วันที่มนุษยชาติรอมาด้วยความหวัง และสมหวังในความรอดพ้น

ความชื่นชมยินดีต่อการบังเกิดมาขององค์พระผู้ไถ่ในวันนี้

เรามีดวงใจที่สะอาดบริสุทธิ์พอที่จะต้อนรับพระองค์หรือไม่

เหตุการณ์ต่างๆในสังคมวันนี้ แม้กระทั่งคนที่ปิดหูปิดตาจะรับฟัง รับรู้

ก็ยังถูกบีบบังคับให้ได้ยินเสียง ถูกผลักดันให้เข้าไปสัมผัส ถูกดึงเข้าไปในบรรยากาศ

บรรยากาศของการเอาชนะกัน  บรรยากาศของตาต่อตาฟันต่อฟัน

ซึ่งในหัวใจของคริสตชนไม่น่าจะมีบรรยากาศเช่นนี้อยู่เลย

เราเรียนรู้ เราสัมผัสข้อคำสอนมาตลอดว่าให้เอาชนะความชั่วด้วยความดีมิใช่หรือ

ข้าพเจ้ารู้ว่าทุกคนมีมโนธรรมที่จะแยกแยะ เลือกได้ เพียงแต่สิ่งที่เลือกนั้น

เป็นความถูกต้อง หรือถูกใจ

อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องไม่เคยพ่ายแพ้

เราไม่จำเป็นต้องลุกไปเข่นฆ่าเอาชนะใคร เราก็ชนะได้ด้วยพลังของความดีงาม

ข้าพเจ้าไม่เคยพบว่าการใช้ตาต่อตา ฟันต่อฟัน แรงมาแรงตอบ

จะเคยนำชัยชนะที่แท้จริงมาให้เคยได้เลยนอกจากความสูญเสีย

แต่ยิ่งหนีก็ยิ่งเข้าใกล้  การถูกยั่วยุก็คืบคลานเข้ามา

ข้าพเจ้าพยายามยิ้ม และนิ่งเงียบ ให้กับสิ่งที่ท้าทายของความวุ่นวายในสังคมนี้

พลันถ้อยคำคล้องจองก็ถูกบรรเลงออกมาเป็นตัวอักษรจากสมองน้อยๆของข้าพเจ้า

                                                                  ...ใช่หรือ...

ใครแรงมา   เราแรงตอบ  ชอบธรรมไหม

ใช้วาจา  เชือนเฉือนใจ  ใช้ได้หรือ

ตาต่อตา ฟันต่อฟัน หมั่นฝึกปรือ

เพื่อเป็นสื่อ  ทำร้ายใคร  ไม่เข้าตา

เลือดสาดเลือด  คำสาดคำ  ทำร้ายทั่ว

คำยุยั่ว  มั่วมัวเมา  เงาตัณหา

จะกรีดเนื้อ  เถือหนัง  เอาเกลือทา

ให้ได้มา  ซึ่งคำว่า   สาแก่ใจ

โอ้ประเทศ  เขตคาม  เคยงามงด

ใสหมดจด  กลับลดค่า  น่าหวั่นไหว

ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย

ยังงดงาม อยู่ไหม  ในวันนี้

...............

เราเตรียมจิตใจเราในการต้อนรับการบังเกิดมาขององค์พระผู้ไถ่ในปีนี้อย่างไร

ข้าพเจ้าพยายามพร่ำสอนใจตัวเองให้เอาชนะอารมณ์ขุ่นมัวด้วยความรัก

พยายามเอาชนะการถูกยั่วยุด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ

เพื่อว่าในกิจการที่ข้าพเจ้าพยายามนี้ จะมีพลังอำนาจพิเศษขององค์พระเจ้า

เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี

พร้อมกับนำจิตวิญญาณของผู้มีใจแข็งกระด้างให้อ่อนโยนลงบ้าง

“พระองค์ทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์เช่นคนเลี้ยงแกะ

ทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในอ้อมพระกร

ทรงอุ้มไว้แนบพระอุระ และทรงนำแม่แกะอย่างทะนุถนอม”

(อิสยาห์ 40:11)

จงเตรียมทาง  แห่งรัก  และภักดี

ให้ชีวี  มีพระพร  อันอ่อนหวาน

รับเสด็จ  พระคริสต์  จิตเบิกบาน

ให้พระหว่าน ธรรมทาน หว่านพระพร

.........................