“บนศิลานี้เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา

ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้”

(มัทธิว 16:18)

“ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้”

ความชั่วร้ายจะไม่มีวันชนะความดีงามได้เลย

ข้าพเจ้าเชื่อว่าแม้มนุษย์จะตกอยู่ในบาปตลอดเวลา

แต่มนุษย์ก็ยังมีความปรารถนาที่จะเป็นคนดีเช่นกัน

หรือแม้แต่คนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนชั่ว

ในก้นบึ้งของหัวใจเขาก็ปรารถนาจะทำสิ่งที่ดีๆไม่ต่างกันเลย

สิ่งสำคัญคือ “โอกาส” ซึ่งเป็นเสมือนใบเบิกทาง

ให้คนที่เคยผิดพลาดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

ข้าพเจ้าคิดว่า ถ้าคนบาปจะได้รับการยกย่องเชิดชูบ้าง

ในกิจการดีงามเพียงเล็กน้อยที่เขากระทำ

หรือเขาได้รับสิ่งดีๆในชีวิตบ้าง

เราก็น่าจะชื่นชมยินดีและส่งเสริมให้กำลังใจเขามิใช่หรือ

เพราะนั่นคือ “โอกาส” ที่จะเบิกทางให้เขาเดินเข้าสู่หนทางที่ดีงามถูกต้อง

“พระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์

พระองค์ทรงเพิ่มพลังในใจของข้าพเจ้า”

(สดุดี 138:3)

ข้าพเจ้าคิดถึงบุคคลที่เคยใช้ชีวิตผิดพลาด

แต่สุดท้ายเขาก็กลับเดินเข้าสู่หนทางแห่งความถูกต้อง

เหมือนลูกแกะหลงทางที่นายชุมพาตามหาจนเจอ

พร้อมกับโอกาสในการกลับคืนสู่ครอบครัวแกะอย่างเต็มภาคภูมิ

มิใช่ลูกแกะที่กระดำกระด่างท่ามกลางแกะขาวนวลทั้งคอก

เพราะพระองค์ทรงชำระร่างรอยมลทินกระดำกระด่างนั้นจนหายไป

นักบุญเปาโลที่อดีตเคยเป็นลูกแกะสีหม่นด้วยการต่อต้าน

ศิษย์ของพระเยซูเจ้าชนิดถึงเลือดถึงเนื้อ

แต่พระเยซูเจ้าทรงให้อภัยและให้โอกาสในการเดินกลับสู่หนทางของความถูกต้อง

ผ่านประสบการณ์ตรงในชีวิตจริง

จากที่ท่านเคยเป็นประดุจซาตานกลับกลายเป็นนักบุญผู้สง่างาม

สำหรับชีวิตข้าพเจ้าเองก็เช่นกัน

ข้าพเจ้าก็เป็นเช่นแกะสีกระดำกระด่างตัวหนึ่งที่สกปรกมอมแมมไปด้วยบาป

แม้จะพยายามจะดีสักเท่าใด ก็ยังคงอ่อนแอพ่ายแพ้ต่อบาปไม่มีสิ้นสุด

แต่อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ากลับสัมผัสได้ว่า

ท่ามกลางความอ่อนแอพ่ายแพ้แก่บาปของข้าพเจ้า

พระเมตตาของพระเจ้ากลับยิ่งใหญ่กว่าความคิดผิดบาปของข้าพเจ้ามากมายยิ่งนัก

และแม้ข้าพเจ้าจะดื้อรั้นสักปานใด

พระเจ้าก็ไม่เคยทอดทิ้งข้าพเจ้าให้หลงทางไปไกลเลย

พระหัตถ์ของพระองค์คอยต้อนวิญญาณข้าพเจ้าให้กลับคืนสู่พระวิหารของพระเจ้า

กลับคืนสู่สภาวะแห่งความรักในเส้นทางแห่งพระพรอยู่เสมอ

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

ขอพระองค์อย่าทรงทอดทิ้งกิจการแห่งพระหัตถ์ของพระองค์”

(สดุดี 138:8)

ความรักพระองค์ มั่นคงนิรันดร์

มิเคยมีวัน สูญสิ้นลงได้

แม้ลูกคนบาป หยาบช้าเพียงใด

พระองค์ใส่ใจ  อภัยดูแล

ลูกซาบซึ้งคุณ อบอุ่นไอรัก

พระองค์ฟูมฟัก ด้วยรักแน่วแน่

โปรดเปลี่ยนดวงใจ ให้ลูกผู้อ่อนแอ

ที่เคยพ่ายแพ้   ให้รักแท้นำทาง

.........................