พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่ง

กลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์”

(โรม 8:28)

เมื่อคนบาปกลับเป็นผู้ชอบธรรม

เป็นบุญของผู้ที่มีใจสุภาพอ่อนโยนพอที่จะสำนึกตัวในความผิดบกพร่องของตน

เพราะพระเมตตาและการปกปักษ์รักษาเยียวยาจากพระเจ้า

จะหลั่งรินมายังเขาอย่างไม่ขาดสาย

หญิงคนบาปกลับใจและพระองค์ทรงเมตตาอภัยบาปผิดให้

คุณค่าของชีวิตก็ถูกเติมเต็มอีกครั้งอย่างสมบูรณ์

รอยบาปผิดแม้จะยังติดตรึงฝังอยู่ในใจ

แต่ก็เป็นเพียงร่องรอยบาดแผลเพื่อให้ระลึกได้

ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเดินผิดพลาด และจะไม่กลับไปผิดพลาดซ้ำเช่นนั้นอีก

สำคัญยิ่งร่องรอยแห่งบาดแผลนั้น จะทำให้ใจรับรู้ถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

ใจที่ถ่อมตนพร้อมจะให้อภัยเพื่อนมนุษย์ด้วยรู้คุณค่าของการได้รับการให้อภัย

ข้าพเจ้าก็เป็นมนุษย์ที่อ่อนแอคนหนึ่งที่พร้อมจะผิดพลาดอยู่เสมอ

มีอารมณ์ที่ครุกรุ่นอยู่ภายในแม้จะไม่ได้แสดงมันออกมา

ข้าพเจ้าก็รู้ว่าในรอยยิ้มของตนบางครั้งภายในก็แฝงไปด้วยเงาร้ายของปีศาจ

เพราะชีวิตที่ปราศจากความรักเพื่อผู้อื่นก็มาจากใจที่ยังรักตัวเองไม่มากพอ

ข้าพเจ้าสังเกตว่า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าคิดลบ คิดไม่ดี คิดทำร้ายใครแม้เพียงเล็กน้อย

หรือแม้เพียงแค่คิด  ข้าพเจ้าก็ขาดความรักต่อตนเองแล้ว

เพราะข้าพเจ้ากำลังใส่ยาพิษลงไปในใจของตนเอง

เมื่อรักตัวเอง ใส่ใจให้ตนเองคิดดี  พูดดี ทำดีไม่ได้แล้ว

จะถ่ายเทความรักของพระเจ้าไปสู่เพื่อนมนุษย์ หรือคนรอบข้างได้อย่างไร

ข้าพเจ้าจัดป้ายนิเทศในหัวข้อศาสนาคริสต์ ศาสนาแห่งความรัก

สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจในรูปแบบของความรักในศาสนาคริสต์

ว่าเป็นความรักที่งดงาม เพราะเป็นความรักเพื่อผู้อื่น

เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำไว้เป็นแบบอย่าง

ข้าพเจ้าชอบถ้อยคำหนึ่งที่กล่าวว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เพราะเราจะไม่เอาตัวรอดไปสวรรค์แต่เพียงผู้เดียว เราจะต้องไปด้วยกัน

ผู้ชอบธรรมอยู่ที่ใดย่อมหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความชอบธรรมลงที่นั่น

ที่ๆร้อนระอุดังเปลวไฟผู้ชอบธรรมย่อมเป็นดัง

หยาดน้ำแห่งความรักรินรดความฉ่ำเย็นลงที่นั่นด้วย

“ขอให้ความรักมั่นคงของพระองค์บรรเทาใจข้าพเจ้า

ดังที่ทรงสัญญาไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์”

(สดุดี 119:76)

คุณพ่อวัชศิลป์   กิจเจริญ  ส่งข้อความเสียง

บทสัมภาษณ์ชายหนุ่มท่านหนึ่งมาให้ข้าพเจ้าฟัง

เป็นเสียงของศิษย์เก่าจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

โรงเรียนที่ข้าพเจ้าทำหน้าที่ของครูตัวน้อยๆของพระเจ้าที่นั่น

ชายหนุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เป็นศิษย์เก่าที่จบไปหลายรุ่นแล้ว

ปัจจุบันจบการศึกษารับปริญญาเอก และเป็นคริสตังยืน

ข้าพเจ้าฟังบทสัมภาษณ์และเรื่องราวบอกเล่าการเดินทาง

ฝ่ายวิญญาณของศิษย์เก่าท่านนี้

เขาเล่าถึงการถูกหล่อหลอมให้ซึมซับความรักของพระเจ้าจากโรงเรียนคาทอลิก

และแผนการที่น่าทึ่งของพระเจ้าในการเรียกเขา

เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับครอบครัวคาทอลิก

ตลอดการเดินทางของชีวิตในทุกเหตุการณ์

ข้าพเจ้าฟังแล้วรู้สึกมีความสุขใจ  สุขใจที่ได้ฟังเรื่องราวอัศจรรย์ใจนี้

แต่นั่นก็เป็นแค่การได้ฟัง มิใช่การได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการนี้เลย

หากข้าพเจ้าไม่ลงมือที่จะกระทำบ้าง

ข้าพเจ้ามีศิษย์มากมายในมือ ที่อย่างน้อยก็มี 2 – 3 คนที่สนใจเรียนรู้

และต้องการมีประสบการณ์ชีวิตฝ่ายจิตกับพระเจ้า

ในขณะที่ข้าพเจ้าทำได้แค่เพียงยืนยินดีอยู่นิ่งๆ

แทนที่จะกระตือรือร้นมอบประสบการณ์ชีวิตฝ่ายจิตดีๆให้พวกเขา

เซอร์ที่เคารพท่านหนึ่งฝากให้ข้าพเจ้าดูแลนักเรียนชายคนหนึ่ง

ที่มีความสนใจในศาสนาคริสต์

เด็กหญิงวัยรุ่นผู้มีใจอ่อนโยนคนหนึ่งมาบอกข้าพเจ้าว่าอยากเรียนคำสอน

อยากรู้จักพระเจ้า แม้ในช่วงแรกๆทางบ้านจะไม่สนับสนุนก็ตาม

เพื่อนหญิงของลูกชายปรารถนาจะเรียนคำสอน

ในขณะที่เธอเองก็ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า

ทุกเหตุการณ์ล้วนท้าทายความเข้มแข็งของใจของผู้ประกาศข่าวดี

ที่อ่อนแอเฉกเช่นข้าพเจ้ายิ่งนัก

ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรได้เพื่อให้พระเจ้าเข้าไปประทับอยู่ในใจของพวกเขา

แต่ถึงกระนั้น ข้าพเจ้าก็จะต้องทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวดีให้เต็มที่

เป็นแม่ฝ่ายวิญญาณของลูกๆเหล่านั้นให้ได้

โดยอาศัยพลังจากพระเจ้าที่จะนำทาง นำวิธีการที่ดีที่สุดไว้ในมือของข้าพเจ้า

เหตุการณ์ต่างๆทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกมีกำลังใจมากขึ้น

ในการเห็นความสำคัญของวิชาคริสต์ศาสนาที่หลายคนไม่เห็นคุณค่า

ในการเห็นความสำคัญของบรรยากาศคาทอลิกในรั้วโรงเรียนคาทอลิก

ที่หลายครั้งถูกละเลยจนลืมจิตตารมณ์ของโรงเรียนคาทอลิกไปเสียสิ้น

และแม้ในอนาคตข้าพเจ้าอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนคาทอลิก

แบบอย่างของชีวิตคริสตชนที่ดีขอให้อย่าเจือจางไปจากใจข้าพเจ้าได้เลย

แม้ในวันที่อาจจะหลงทางออกไปบ้างก็ตาม

“ดังนั้น ธรรมาจารย์ทุกคนที่มาเป็นศิษย์แห่งอาณาจักรสวรรค์

ก็เหมือนกับเจ้าบ้านที่นำทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน”

(มัทธิว 13:52)

cอย่าให้ความรักในพระเจ้านั้นเจือจาง

อย่าให้เส้นทางพระเคียงข้างต้องร้างไร้

อย่าให้ความมืดเข้าปกคลุมทั่วหัวใจ

อย่าให้ใครต้องเปลี่ยวไร้ในพระพร

.....................................