“เพราะพระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

ขณะที่เรายังเป็นคนบาป”

(โรม 5:8)

ครอบครัวหนึ่งที่ค่อนข้างยากจนมีบุตรห้าคน

เขาตกลงใจที่จะใช้เงินที่มีไม่มากนัก

ในการเลือกที่จะส่งเสียลูกคนที่ฉลาดที่สุดในครอบครัว

เพื่อให้บุตรคนนั้น ได้มีอนาคตที่ดี เผื่อว่าเมื่อเขาจบการศึกษาและมีการงานที่ดีทำแล้ว

เขาจะได้กลับมาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาให้กินดีอยู่ดีมากขึ้น

อันที่จริงก็คงจะเหมือนกับ คนดี ที่ใครๆก็รัก ใครๆก็เอื้อเอ็นดู

แต่คนบาป หรือที่เราตัดสินว่าเขาเป็นคนบาป

เราก็จะรู้สึกแคลงใจเมื่ออยู่ใกล้ หรือระแวงสงสัยที่จะคบหาสมาคมด้วย

แต่พระเยซูเจ้าไม่ได้รักเฉพาะคนดีเท่านั้น

ใต้แผ่นฟ้า พระเจ้าทรงให้แสงอาทิตย์สาดส่องทั่วทั้งคนชั่วและคนดี

ใต้แผ่นฟ้าพระเจ้าทรงให้สายฝนตกเหนือทั้งคนชั่วและคนดีเท่าเทียมกัน

ความเที่ยงธรรมของพระเจ้ามีอยู่เหนือมนุษย์เท่าเทียมกันทุกคน

และสุดท้ายพระบุตรผู้ทรงบังเกิดมาก็สิ้นพระชนม์เพื่อเรา

ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่

พระองค์ให้เวลาเราในการกลับคืนดีกับพระองค์

ด้วยการให้ความรัก และเสียสละพระองค์เองแก่เราก่อน

แล้วตัวเราได้ลงแรง ลงมือกระทำสิ่งดีใดเพื่อตอบแทนน้ำใจดียิ่งใหญ่นั้นบ้าง

เรายังคงดำเนินชีวิตอยู่บนความผิดพลาด

ความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนัง ความต้องการที่ไม่รู้จบสิ้น

อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงสอนให้เรารู้จักทำมาหากิน

ใช้แรงกายแลกการยังชีพของตนอย่างยุติธรรม ไม่เบียดเบียนใคร

เมื่อเกือบสิบปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ฟังข่าวๆ หนึ่ง

เป็นข่าวการฉ้อโกงประชาชนของบุคคลคนหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยรู้จัก

ในอดีต สมัยที่ข้าพเจ้ายังเล็ก ข้าพเจ้าเคยประทับใจในตัวบุคคลคนนี้มาก

เขามีเมตตากับข้าพเจ้า และมีเมตตาต่อเด็กๆหลายคนด้วย

และจู่ๆ การได้ฟังข่าวของเขาอีกครั้ง กลับกลายเป็นข่าวร้าย

ที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกตกใจและไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ตนได้เห็นและได้ฟังจากข่าวเลย

ข้าพเจ้าสงสัยเหลือเกิน ว่าเขาเริ่มต้นด้วยกิจการใดกัน

จึงนำพาเขาให้ถลำลึกตกลงไปในหุบเหวของการทำร้ายผู้อื่นได้ขนาดนี้

ถ้าเราไม่เริ่มต้นด้วยบาปเล็กๆ  บาปใหญ่ๆก็จะไม่เกิดขึ้น

ถ้าเราหยุดมันได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นบาปหนัก

ถ้าเราคิดให้รอบคอบ ถี่ถ้วนก่อนที่จะกระทำสิ่งนั้นลงไป

เราก็จะผิดพลาดน้อยลง

ชีวิตที่ผ่านมาเกือบค่อนชีวิตของพี่ท่านนั้น กลับต้องไปใช้ชีวิตที่เหลือในคุก

เพราะจุดเริ่มต้นที่ผิดพลาดอาจจะเพียงเล็กน้อย แต่เห็นว่าไม่เป็นไร

ผิดสักครั้งสองครั้งก็ไม่เป็นไร

จึงนำไปสู่ความผิดพลาดที่ใหญ่กว่า หนักกว่า และกลับแก้ไขได้ยากกว่า

อย่างไรก็ตาม หากเราทำผิดพลาดแล้วเรารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตนทำ

ก็คงยังจะดีกว่า คนที่ทำผิดพลาดแต่กลับไม่รู้สึกอะไรเลย

ข้าพเจ้าคิดว่า การได้ฝึกไตร่ตรองมโนธรรมของตนเอง

ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยยั้งคิดยั้งทำในสิ่งที่ไม่ควร ไม่ถูกต้องได้

อีกข่าวหนึ่ง คือข่าวที่โจรบุกยิงประชาชนในห้างและปล้นทองไป

ในขณะที่ข่าวกำลังร้อนในสังคม

ฆาตรกรกลับนั่งดูข่าวตัวเองกับครอบครัวอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว

เกิดอะไรขึ้นกับมโนธรรมของมนุษย์ในการละอายต่อบาปไปเสียแล้ว

พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราในขณะที่เราเป็นคนบาป

แต่เราก็ควรที่จะเป็นคนบาปที่มีสำนึกของคนบาปอยู่เสมอ

มีสำนึกของความพร้อมที่จะกลับตัวกลับใจ

มีสำนึกของความละอายต่อบาปที่ตนกระทำลงไป

“ท่านทั้งหลายจงฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในวันนี้เถิด

ท่านอย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่เมรีบาห์

เหมือนในวันนั้นที่มัสสาห์ในถิ่นทุรกันดาร”

(สดุดี 95:7-9)

ที่มัสสาห์และเมรีบาห์ในพันธสัญญาเดิม

คือที่ที่ประชากรของพระเจ้าดื้อรั้นต่อพระเจ้าเพียงเพราะความรู้สึกกระหายน้ำ

พวกเขาเอาเรื่องโมเสสและต่อว่าพระเจ้า

ในถิ่นทุรกันดารนั้น พวกเขาลืมสิ้นถึงพระเมตตาของพระเจ้าอย่างง่ายดาย

ที่ปลดปล่อยพวกเขาจากความเป็นทาสในอียิปต์

 ข้าพเจ้ามองดูตัวเองเช่นกัน

ในวันที่ข้าพเจ้าได้รับสิ่งดีๆ ข้าพเจ้าก็รื่นเริงบันเทิงใจกับสิ่งที่ตนได้รับ

แต่วันใดที่ข้าพเจ้าต้องพบกับอุปสรรค

ข้าพเจ้ากับรำพึงรำพันบ่นว่าถึงความไม่ยุติธรรมของพระเจ้า

แม้จะไม่ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจน

แต่ข้าพเจ้าสัมผัสได้ดีถึงความใจแข็งกระด้างของตนเอง

การเปรียบเทียบ  การรู้สึกอิจฉาริษยาคนที่มากกว่า เยอะกว่า ดีกว่า

สิ่งเหล่านั้นทำให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้ามืดบอดและสกปรก

แต่พระคริสตเจ้าทรงมีเมตตาต่อข้าพเจ้าผู้เป็นคนบาป

ในความอ่อนแอของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าก็ยังรู้ว่า ข้าพเจ้าต้องพึ่งพาพระองค์

พระองค์เท่านั้นที่จะช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ขาวสะอาด

จากการชำระล้าง  จากธารน้ำแห่งชีวิตของพระองค์

พระองค์ทรงตรัสตอบข้าพเจ้าเหมือนตรัสตอบหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำของยาโคบ

พระเยซูเจ้าตรัสตอบนางว่า “หากท่านรู้จักของประทานของพระเจ้า

และรู้จักผู้ที่บอกท่านว่า ขอน้ำดื่มสักหน่อยเถิดท่านคงกลับเป็นผู้ขอ

และผู้นั้นจะให้ น้ำที่ให้ชีวิต แก่ท่าน”

(ยอห์น 4:10)

"เปลี่ยนจิตใจลูกเถิด  โปรดให้เป็นหัวใจ

ที่มีไฟรักยิ่งใหญ่  เหมือนหัวใจพระองค์"

.....................................