ทันทีที่ข้อความจากพระวาจาประโยคนี้สะดุดตาข้าพเจ้า

สมองของความเป็นมนุษย์ของข้าพเจ้า

ก็คิดถึงบุคคลผู้ทำตัวไม่น่ารักต่อข้าพเจ้าขึ้นมาทันที

ความทรงจำเดิมๆ ที่ข้าพเจ้าถูกเป็นผู้กระทำก็เรียงลำดับกันออกมาจากหน่วยความจำ

บางเรื่องก็พอจะให้อภัยได้ แต่บางเรื่องก็เกินจะให้อภัยจริงๆ

ข้าพเจ้าคิดทบทวนตัวเองใหม่อีกครั้ง

ด้วยการสวมความรักความเมตตาตามภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าลงไป

พยายามคิดทบทวนพระวาจาประโยคนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

นี่เป็นถ้อยคำของพระเยซูเจ้าผู้ทรงวิงวอนของพระบิดาเจ้า

ให้อภัยต่อบุคคลที่ทำร้ายพระองค์

ท่ามกลางสภาวะที่ทุกข์ทรมาน พระองค์คิดถึงคนที่ทำร้ายพระองค์

ในบทเดินรูปกล่าวถึงพระมหาทรมานซึ่งเราเอง

ก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ทำให้พระองค์ต้องพบกับความทุกข์ทรมานนั้น

ในขณะที่เรามองความผิดบกพร่องของคนอื่นที่กระทำต่อเรา

แต่เราไม่เคยมองความผิดบกพร่องของตนเองที่กระทำต่อผู้อื่นเลย

ข้าพเจ้ารีบย้อนกลับมาทบทวนตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ถ้าจะมองลึกลงวิญญาณข้าพเจ้าเองก็คงมืดดำด้วยบาป

ในขณะที่ข้าพเจ้ามองข้อบกพร่องของเพื่อนพี่น้อง

ข้าพเจ้าก็ทำใจได้ยากที่จะให้อภัย

แต่เมื่อมองข้อบกพร่องตนเองแล้วก็อยากจะวิงวอนองค์พระเยซูเจ้า

โปรดเมตตาทูลขอการอภัยจากพระบิดาเจ้า

เช่นที่พระองค์เคยขอให้กับบรรดาผู้ที่ทำร้ายพระองค์ในครั้งกระโน้น

ข้อบกพร่องของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ารู้จักที่จะให้อภัยผู้อื่นมากขึ้น

ถ้าเราต้องการได้รับการอภัย เราก็ต้องรู้จักที่จะอภัย

วันนี้ข้าพเจ้าเผอิญเปิดเจอคลิปวีดีโอคลิปหนึ่ง

เป็นคลิปวินาทีที่คนหัวใจวายกะทันหันโดยไม่ได้ตั้งตัว

ข้าพเจ้าบ่นกับตัวเองว่าไม่ควรดูเลย เพราะมันทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกหดหู่ใจ

และสงสารญาติพี่น้องของบุคคลเหล่านั้นเหลือเกิน

ชีวิตคนเรานั้นช่างแสนสั้น

ถ้าวันหนึ่งในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังตกอยู่ในบาปแล้วนาทีนั้นต้องจากโลกนี้ไป

ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรได้

ในเมื่อทุกๆเช้าวันใหม่ที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ทำสิ่งดีดี

แล้วข้าพเจ้าไม่กระทำ กลับพร่ำบ่นหรือใช้ชีวิตไร้สาระไปวันๆหนึ่ง

อันที่จริงคลิปเหล่านี้ก็ดีที่คอยเตือนสอนใจข้าพเจ้า

ให้รู้จักที่จะเตรียมตัวทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณของตนให้ดี

สร้างสมสิ่งดีงามไว้ให้มั่น อย่าหลงเดินพลาดพลั้งบ่อยนัก

เพราะในนาทีที่เรากำลังเดินออกนอกเส้นทางไปนั้น

เราอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกก็เป็นได้

ข้าพเจ้ากำลังฝึกที่จะฟังและสร้างกำลังใจให้คนที่กำลังเป็นทุกข์

แม้ในบางครั้งการฟังและการรับเอาความทุกข์ยากของผู้อื่นมานั้น

ก็อาจจะทำให้ดวงใจของข้าพเจ้าห่อเหี่ยวลงไปบ้างก็ตาม

แต่การได้รับแบ่งความทุกข์ยากของเพื่อนพี่น้องมาได้นั้น

ข้าพเจ้าก็พบว่ามันทำให้ประตูที่ถูกปิดมืดมิดของเพื่อนพี่น้องผู้ทุกข์ยากนั้นถูกเปิดออก

เขาดูผ่อนคลายและมีความสุขขึ้น

“องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าประทานให้ข้าพเจ้ามีลิ้น

เหมือนลิ้นของศิษย์ที่พระองค์ทรงสอน

เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพูดจาให้กำลังใจแก่ผู้เหน็ดเหนื่อย”

(อิสยาห์ 50:4)

พระเยซูเจ้าทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักที่จะใช้คำพูดด้วยความรักความเมตตา

เหมือนที่พระองค์ทรงใช้ทุกคำพูดเพื่อเยียวยาผู้คนรอบข้าง

ข้าพเจ้าพยายามฝึกฝนตนให้รู้จักมองข้อบกพร่องของตนเอง

เพื่อให้อภัยเพื่อนพี่น้องในความบกพร่องเล็กๆน้อยๆของเขาได้ง่ายขึ้น

ข้าพเจ้าพยายามฝึกฝนตนเองให้รู้จักใช้คำพูดเพื่อสร้างพลังให้คนรอบข้าง

เพื่อพวกเขาจะได้เห็นองค์พระเยซูเจ้าในตัวข้าพเจ้าบ้าง

ให้ทุกถ้อยคำแทนความรัก

ให้อ้อมกอดไว้พิงพักด้วยรักนี้

ให้สายตาเปี่ยมด้วยความอารี

ให้มือน้อยของลูกนี้มีเมตตา

.....................................