“ดินนั้นมีพลังให้เกิดผลในตนเอง”

(มาระโก 4:28)

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ข้าพเจ้าซื้อมะละกอฮอลแลนด์มารับประทาน 1 ลูก

ด้วยความที่ชอบเนื้อของมันที่หอมหวานและช่วยระบายได้ดี

และด้วยความรู้สึกอยากจะมีต้นมะละกอเป็นของตนเองสักต้นหนึ่ง

จึงเริ่มเพาะเมล็ดไว้ในกระถางเล็กๆ เพื่อรอเป็นต้นกล้าก่อนนำไปลงดิน

เมล็ดมะละกอยังเหลืออีกมากมาย แต่กระถางสำหรับเพาะหมดเสียแล้ว

ข้าพเจ้าจึงหว่านเมล็ดที่เหลือไปตามลานดินรอบบ้าน

เพียงไม่กี่สัปดาห์ เมล็ดมะละกอก็แตกยอดอ่อนเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทั้งในกระถางและลานดินรอบบ้าน

ข้าพเจ้าเริ่มปล่อยต้นมะละกอทิ้งขว้าง ไม่ได้ดูแลอีกด้วยภาระหน้าที่การงานในแต่ละวัน

ต้นมะละกอในกระถามเริ่มเบียดเสียดกัน บางต้นเริ่มขาดสารอาหาร แร่ธาตุจากดิน

หลายต้นหยุดการเจริญเติบโตไว้แค่สัดส่วนเท่านั้น

ส่วนต้นที่ถูกหว่านลงดินรอบลานบ้าน

กลับเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  สูงตระหง่านขึ้นรับแสงตะวัน

ออกดอกออกผลเนืองแน่นรอบคอต้น

สุกแข่งกันวันละ 2 – 3 ลูก ให้ได้ผลิตผลมารับประทานไม่ขาดสาย

มนุษย์ไม่สามารถกำหนดธรรมชาติได้ฉันใด

มนุษย์ก็ยังคงต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระผู้สร้างฉันนั้น

สรรพสิ่งบนโลกนี้เป็นของพระผู้สร้างสรรค์ แม้แต่ตัวมนุษย์เอง

พระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์เป็นเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งใบให้ร่มเงาแก่คนรอบข้าง

ด้วยความสุภาพถ่อมตน  รัก และรับใช้

“พระอาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ด

ซึ่งเมื่อหว่านในดิน ก็เป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดิน

แต่ครั้นได้หว่านแล้วก็งอกขึ้น

และกลายเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าพืชผักทุกชนิด

มีกิ่งก้านใหญ่โตจนบรรดานกในอากาศมาพักอาศัยร่มเงาได้”

(มาระโก 4:30-32)

แต่กว่าจะมาเป็นไม้ใหญ่ยืนต้นที่สูงตระหง่านแข็งแรงได้นั้นไม่ใช่ง่ายๆเลย

ต้องฝ่าฟันแมลงน้อยใหญ่ บรรดาศัตรูพืชที่จ้องจะทำลายต้นอ่อน

ทั้งต้องการแร่ธาตุจากดิน  น้ำ และอากาศที่พอเหมาะพอควร

กว่าจะออกดอกออกผล  กว่าจะเป็นร่มเงาเพื่อนกกาใหญ่น้อย

ต้องพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เสียก่อน

ข้าพเจ้ามีพระพร มีคำสอนของพระเจ้าเป็นดังแร่ธาตุของวิญญาณ

มีปัญหาและการถูกประจญนานาประการเป็นวิตามินเสริมให้ข้าพเจ้าแข็งแกร่ง

กว่าจะใช้คุณค่าแห่งตนเพื่อคนรอบข้างได้นั้น

ก็ต้องมีพระคอยชี้นำหนทาง  เป็นทุกอย่างบนเส้นทางเดินทุกก้าวย่างไป

มีประโยคประจำใจของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

ความว่า “Be all to all” แปลว่า “จงเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน”

ยากแต่พยายามที่จะกระทำ ยังดีเสียกว่า ยากแล้วไม่คิดจะกระทำเลย

พยายามที่จะเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนตามความสามารถของตนเอง

เติมเต็มซึ่งกันและกัน  แบ่งปันซึ่งกันและกัน

เป็นพลังให้แก่กันและกัน

แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันบนหนทางแห่งรักในพระคริสตเยซู

เพราะดินนั้น เปี่ยมพลัง

จึงมีหวัง  อันสดใส

เมล็ดน้อย  เติบโตไป

ต้นสูงใหญ่  ด้วยพระพร

ทุกสิ่งสร้าง  ทางสุขสันต์

ธรรมชาตินั้น  พระพร่ำสอน

พึ่งพระญาณ  เอื้ออาทร

จักได้พร  อันงดงาม

………………………….

S