“ความทุกข์ยากลำบากเล็กน้อยของเราในปัจจุบันนี้

กำลังเตรียมเราให้ได้รับสิริรุ่งโรจน์นิรันดร

อันยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมิได้”

(2โครินธ์ 4:17)

ข้าพเจ้าเคยรู้สึกว่าภาระหน้าที่การงานที่จำเจในแต่ละวัน

บางครั้งมันก็เป็นเหมือนตัวดูดพลังความสุขของข้าพเจ้าในแต่ละวันออกไป

แต่เมื่อกลับมาย้อนทบทวนชีวิตที่ได้รับการอภัย

และได้รับพระพรจากพระมากมาย

ข้าพเจ้าก็ระลึกอยู่เสมอว่า ความทุกข์จากหน้าที่การงานมันไม่ได้เป็นภาระหนัก

ที่เกินกว่าพระพรและความรักที่พระเจ้าทรงมอบให้กับข้าพเจ้าเลย

ลูกๆมักถามข้าพเจ้าว่า ทำไมข้าพเจ้าต้องมาเป็นครู

ทำไมไม่ทำอาชีพอื่นๆที่ได้รับค่าตอบแทนมากกว่านี้

ครอบครัวเราจะได้อยู่สุขสบายมากกว่านี้

นั่นสินะ ทำไมข้าพเจ้าถึงเลือกมาเดินทางสายเรือจ้างได้นะ

ไม่สิ  ข้าพเจ้าอธิบายกับลูกๆว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เลือกนะ

แต่นี่เป็นสิ่งที่พระเลือกสรรจริงๆ

ข้าพเจ้ายังเรียนไม่จบด้วยซ้ำไปในขณะที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง

เอ่ยชวนและขอพ่อแม่ของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ามาทำงานเป็นครูในโรงเรียนนี้

ทุกช่วงเวลา ทุกการเปลี่ยนแปลง ทุกก้าวที่ข้าพเจ้าเดินอยู่บนทางสายนี้

ข้าพเจ้าเห็นกราฟชีวิตของตนเองช่างเป็นกราฟที่สวยงามจริงๆ

ไม่ใช่สวยงามเพราะความสุขสมบูรณ์ในการทำงาน

แต่เป็นความสวยงามจากการเรียนรู้ผ่านความทุกข์ยาก ความผิดพลาด ความเลวร้าย

เพื่อนำไปสู่ความสมบูรณ์ของชีวิต

ความทุกข์ยากจากการถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ความกดดันรอบข้าง

ความผิดพลาดจากการเลือกเดินบนเส้นทางของความสุขส่วนตน

จนเกิดความเลวร้ายจากผลของการเลือกที่ผิดพลาดนั้นตามมา

แต่ในทุกๆก้าวเดินนั้น แม้จะไม่สวยงามด้วยความสุข

แต่ก็สวยงามด้วยประสบการณ์ชีวิตฝ่ายกายและฝ่ายจิต

ทำให้มีข้าพเจ้าในวันนี้ ที่เรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ยากลำบากด้วยความรัก

เรียนรู้ที่จะอยู่กับความพอดีด้วยความรู้สึกที่พอเพียง

เรียนรู้ที่จะให้อภัยผู้อื่นเมื่อย้อนมาดูความผิดพลาดของตนที่เคยกระทำมา

เรียนรู้ที่จะเป็นพลังใจให้คนอื่นที่กำลังหมดพลังใจเหมือนที่ข้าพเจ้าเคยผ่านมา

เรียนรู้ที่จะมีคำพูดที่เป็นพระพรต่อคนรอบข้าง

ข้าพเจ้าบอกกับลูกๆว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงเลือกสรรแล้ว

เหมาะสมที่สุดแล้ว บนความพอเพียง พอดี พอควร

ต่อตนเอง  ต่อครอบครัว ต่อศิษย์และต่อทุกๆคน

“เมื่อกระโจมที่เราอาศัยอยู่ในโลกนี้ถูกเก็บไปแล้ว

เรายังมีบ้านซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้สำหรับเรา

เป็นบ้านที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์

แต่เป็นบ้านถาวรนิรันดรอยู่ในสวรรค์”

(2โครินธ์ 5:1)

เมื่ออดีตมนุษย์เลือกเดินทางผิดพลาด

จนต้องพบความยากลำบากมากมายในชีวิต

แต่ถ้ามนุษย์เลือกที่จะอดทนต่อความยากลำบากมากมายนั้นได้

จะทำให้มนุษย์เดินทางกลับสู่บ้านที่มีแต่ความสุขแท้ถาวร

ข้าพเจ้า  เฝ้าร้องหา  องค์พระเจ้า

คราทุกข์เศร้า  โศกสลด  รันทดเหลือ

ขอพระองค์  ทรงเมตตา มาจุนเจือ

การุญเอื้อ  เกื้อกูล  หนุนเยียวยา

หากพระองค์  ทรงผิน  พระพักตร์หนี

ข้าฯคงสิ้น  ชีวี   ที่โหยหา

ขอพระองค์  ทรงโอบอุ้ม  กรุณา

นำข้าฯสู่  เคหา แห่งพระองค์

………………………….

S