“แต่เราได้เลือกท่าน มอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผล

และผลของท่านจะคงอยู่”

(ยอห์น 15:16)

คุณเคยได้รับหน้าที่ใหม่แบบที่คุณคิดว่ามันไม่เหมาะสมกับคุณจริงๆไหม

คุณรู้สึกใช่ไหมว่าคุณจะทำมันไม่ได้ดีแน่นอน

คุณรู้สึกทดท้อ ขาดความมั่นคงในชีวิตบ้างไหมในเวลาเช่นนั้น

ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ใหม่ในที่ทำงาน

ซึ่งข้าพเจ้าประเมินตนเองแล้วว่าไม่เหมาะสมกับข้าพเจ้าเลย

ข้าพเจ้ามองเห็นแต่ความเปล่าว่างในอนาคตที่ใกล้จะมาถึง

วังเวงใจจนบอกไม่ถูก

จนสุดท้ายข้าพเจ้าตัดสินใจเข้าไปปรึกษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง

ขออนุญาตถ่วงเวลายังไม่รับหน้าที่นี้

ในช่วงที่มีภารกิจการเรียนแทรกอยู่ด้วยได้หรือไม่

ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ท่านมั่นใจว่าข้าพเจ้าทำได้

และพระเจ้าจะประทานสิ่งดีดีให้ข้าพเจ้าเอง

น่าแปลกใจ  แม้ว่าความรู้สึกเปล่าว่างในใจข้าพเจ้า

กับภาพเลือนรางในอนาคตอันใกล้นี้ จะยังคงเหมือนเดิม

แต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือความไว้วางใจ

ข้าพเจ้าเก็บข้าวของ รื้อห้องทำงานตัวเองเพื่อโยกย้ายตัวเอง

ยิ้มให้กับทุกวัน รอคอยอนาคตที่เปล่าว่าง บนความไว้วางใจ

เพราะพระองค์ทรงเลือกสรรข้าพเจ้า

มอบหมายภารกิจให้ข้าพเจ้าไปทำจนเกิดผล และผลของข้าพเจ้าจะคงอยู่

สิ่งที่ข้าพเจ้าจะกระทำต่อไปกับอนาคตอันเปล่าว่างคือ ทำให้ดีที่สุด

รักในสิ่งที่ได้รับผิดชอบ  รักผู้คนที่รายล้อม  รักสภาพแวดล้อมใหม่ๆ

รักให้เหมือนที่เคยรัก  ยิ้มให้เหมือนที่เคยยิ้ม

“ให้ท่านทั้งหลายรักกัน  เหมือนดังที่เรารักท่าน”

(ยอห์น 15:12)

ความรักจะชนะทุกสิ่งทุกอย่าง

แม้แต่ผู้คนที่มุ่งหมายทำร้ายเราก็จะแพ้พ่ายจากไป

เอาความรักเป็นโล่กำบังชีวิต

เอาความรักเป็นเกราะคุ้มกันสิ่งเลวร้าย

ข้าพเจ้าจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างในพระองค์ผู้ทรงคุ้มกันข้าพเจ้า

“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงชัยชนะต่อหน้านานาชาติ

ทรงเปิดเผยความเที่ยงธรรมของพระองค์”

(สดุดี 98:2)

เอาความรัก  เป็นโล่บัง  พลังป้อง

เอารอยยิ้ม  มาครอง  หมายปองว่า

จะพิชิต  ใจคน  ด้วยเมตตา

จะเยียวยา  รักษา  ผู้มาเยือน

จะให้รัก  เหมือนเช่น ที่เคยรัก

จะทายทัก  ให้ที่พัก  ผู้เอ่ยเอื้อน

จะยึดเอา  พระวาจา  มาย้ำเตือน

จะไม่เบือน  หน้าหนี  จากพระองค์

จะกระทำ  ภารกิจ  อย่างผู้กล้า

จะวางใจ  พระเมตตา  พระประสงค์

เพราะพระองค์  ทรงเลือกสรร  ข้าจำนง

ขอยึดองค์  เป็นหลักมั่น  นิรันดร์ไป

………………………….

S