“โดยทางพระวจนาตถ์ ชีวิตอยู่ในพระองค์

และชีวิตเป็นแสงสว่างสำหรับมนุษย์

แสงสว่างส่องในความมืด และความมืดชนะแสงสว่างนั้นไม่ได้”

(ยอห์น 1:4-5)

*พระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างของข้าพเจ้า

ใจของข้าพเจ้าจะไม่มืดบอดอีกเลย*

ข้าพเจ้าได้รู้จักกับรุ่นพี่ที่ทำงานท่านหนึ่ง

เธอเป็นเสมือนแสงสว่างแห่งความอ่อนโยน   การแบ่งปัน

แสงสว่างของเธอส่องสว่างให้คนรอบข้างที่เข้ามาสัมผัส

ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ได้สัมผัสและมองเห็นแสงสว่างนั้นชัดเจนจากรุ่นพี่ท่านนี้

ช่วงเวลา 14 ปีที่ข้าพเจ้าได้ทำงานร่วมกับรุ่นพี่ท่านนี้

ข้าพเจ้าได้ซึมซับ และรับเอาแสงสว่างแห่งความอ่อนโยนและการแบ่งปันมาด้วย

มันทำให้ข้าพเจ้าได้กลับมาย้อนทบทวนชีวิตตนเองว่า

เราเคยเป็นแสงสว่างให้คนรอบข้างบ้างหรือไม่

ทั้งๆที่เราทุกคนก็มีตะเกียงแห่งแสงสว่างของชีวิตที่พระเจ้าทรงมอบให้

ตะเกียงแห่งแสงสว่างของโลกต้องการน้ำมันเป็นพลังฉันใด

ตะเกียงแห่งแสงสว่างของชีวิตข้าพเจ้าก็ต้องการน้ำมันแห่งความเชื่อ

เป็นพลังในการส่องสว่างชีวิตตนเองและคนรอบข้างฉันนั้น

เมื่อเรามีแสงสว่างในตนเองเพียงพอแล้ว

เราก็สามารถส่องสว่างให้คนรอบข้างได้เช่นกัน

เพราะความมืดไม่สามารถเอาชนะความสว่างได้เลย

และที่ที่ความสว่างส่องแสงไปถึง  ก็จะไม่มีความมืดหลงเหลืออยู่อีกต่อไป

คริสตชนทุกคนเป็นแสงสว่างที่จะส่องสว่าง นำข่าวดีของพระคริสตเจ้า

ไปเป็นพลังชีวิตให้กับตนเองและคนรอบข้าง

ไม่ใช่..เข้าไป ณ ที่ใด ก็ทำให้ที่นั่นมืดมิด

แต่เมื่อเข้าไปที่ใด ที่นั่นจะสุกใส สว่างไสว สวยงาม

“เท้าของผู้นำข่าวดีมาประกาศบนภูเขาช่างงามยิ่งนัก

เขาประกาศสันติภาพ  นำข่าวดี  ประกาศความรอดพ้น”

(อิสยาห์ 52:7)

เพลง รอยเท้าผู้แพร่ธรรม ท่อนหนึ่งขับขานไว้ว่า

“...รอยเท้าผู้แพร่ธรรม ช่างงดงาม จริงหนอ

เดินตามพระอาจารย์  มุ่งมั่นจะสานต่อ

ภารกิจแห่งรักด้วยภักดี (นำข่าวดีสู่ทุกคน)...”

เทศกาลสมโภชพระคริสตสมภพปีนี้

เป็นอีกปีหนึ่ง ที่ข้าพเจ้าจะไม่ให้ผ่านไปอย่างไร้คุณค่า

สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าควรจะทำคือ ไตร่ตรองชีวิตของตนเองในปีที่ผ่านมา

ยังมีอะไรที่ผิดพลาด  ยังมีอะไรที่เป็นความมืดบอดในใจ

และยังไม่ได้เป็นแสงสว่างให้กับใครบ้างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

และต้องการแสงสว่าง แต่ข้าพเจ้ากลับไม่ต่อความสว่างให้กับเขา

ปล่อยให้เขาเดินต่อไปท่ามกลางความมืดมิด

ไม่ว่าจะด้วยความไม่รู้ ความไม่สนใจ หรือความไม่พึงใจของข้าพเจ้าก็ตาม

ขอให้ทุกๆปี เป็นพระพรที่จะทำให้ข้าพเจ้ามีพลังเป็นแสงสว่างเพื่อผู้อื่นมากขึ้น

สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ

และสวัสดีปีใหม่แด่พี่น้องทุกท่านค่ะ

เหตุเพราะว่า พระเจ้า ทรงรักโลก

ดับทุกข์โศก เศร้าหม่น  กมลหมอง

ทรงประทาน พระบุตร ลงมาครอง

เพื่อเราผอง รอดพ้น ซึ่งทุกข์ภัย

เบธเลเฮม  ในประเทศ  เขตยูดาย

พระถ่อมกาย  มาบังเกิด  เปิดโลกใหม่

ในรางหญ้า  ไร้เปลทอง  ผ่องอำไพ

ประสูติใน   คอกวัว   ใช่รั้ววัง

พระทรงสรร   มารดา   มารีอา

ให้กำเนิด พระบุตรา  องค์ความหวัง

พระผู้ไถ่  บาปร้าย หมายชิงชัง

ให้เราพบ  ขุมพลัง   แห่งความดี

สองพัน   สิบหกปี  ที่ผ่านมา

องค์ชีวา  จอมชีวิต  สถิตที่

ในท่ามกลาง  ผู้ยากไร้  ได้ชีวี

จวบวันนี้  ลูกยินดี   มีพระพร

.....................................

S