“ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”

(ลูกา 10:27 )

...........................

การเปลี่ยนมุมมองตามที่ผู้อื่นมองบ้าง   การฝึกใส่ใจผู้อื่นบ้าง

การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง

จะทำให้เราใจกว้างและเป็นมิตรกับผู้อื่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

หลายครั้งที่เพื่อนพูดบางสิ่งบางอย่างไม่เข้าหูของเรา

หลายครั้งที่ใครบางคนแสดงปฏิกิริยาหรือการกระทำที่ไม่ดีกับเรา

เรารู้สึกโกรธเคืองและตั้งคำถามในใจเสมอว่า

ทำไม เขาถึงไม่เข้าใจเราเลย  ทำไมเขาจึงทำเช่นนั้นกับเรา

ทำไมเขาจึงไร้ความรัก ความเมตตาเช่นนั้น

.................................

ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้ารู้สึกน้อยใจเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งยิ่งนัก

ข้าพเจ้าเฝ้าพร่ำบ่นในใจถึงการกระทำ

ที่ไร้ซึ่งความรักของเขาที่มีต่อข้าพเจ้า

และเสียความรู้สึกที่ข้าพเจ้าเฝ้าเคยทำสิ่งที่ดีดีต่อเขา

ถนอมน้ำใจเขาทุกการกระทำและคำพูด

แต่อย่างไรก็ตาม  ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ารู้สึกเช่นนั้น

ข้าพเจ้าก็นึกถึงท่านนักบุญองค์อุปถัมภ์ของข้าพเจ้า

ท่านนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู

ข้าพเจ้ายังจำได้เสมอว่า

ท่านเขียนประวัติเรื่องราวชีวิตของท่านในรั้วอารามคาร์แมล

ที่หลายครั้งการดำเนินชีวิตในนั้นไม่ได้สวยงามนัก

นักบุญเทเรซายิ้มเสมอให้กับซิสเตอร์ที่ไม่ชอบเธอ

รอยยิ้มที่ต้องตัดความรู้สึกทางลบออกไป

นักบุญเทเรซาพลีกรรมเล็กๆน้อยๆให้กับบุคคลรอบข้างโดยไม่พร่ำบ่น

แต่ยอมรับทุกเหตุการณ์ด้วยความรัก

"ความรักพิสูจน์ตัวด้วยการกระทำ แล้วฉันจะแสดงความรักอย่างไร

ฉันถูกห้ามทำกิจการใหญ่โต วิธีเดียวที่ฉันสามารถพิสูจน์ความรักของฉัน

คือ การโปรยดอกไม้ และดอกไม้เหล่านี้คือการพลีกรรมเล็กๆ น้อยๆ ทุกชนิด

ไม่ว่าการมอง การพูดจา หรือการกระทำเล็กๆ น้อยๆ

ที่ฉันสามารถแสดงความรัก"

(นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู)

ดังนั้น ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าต้องพบพานกับบุคคลที่ไม่พึงปรารถนา

ทั้งจากการกระทำ คำพูด หรือความรู้สึกจากจิตสัมผัสใดใดก็ตาม

ข้าพเจ้าจะพยายามตั้งหลัก ทำใจ ให้เวลา

และพยายามหาข้อบวกเพื่อมองย้อนให้จิตใจของเราสงบพอ

ก่อนที่จะตัดสินเขา และโต้ตอบสิ่งใดใดออกไป

เมื่อเวลาผ่านไป  ใจเราก็สงบขึ้น

เมื่อเราพยายามมองมุมกลับหรือมองเพื่อความสบายใจ

เราก็สามารถผ่านพ้นทุกเหตุการณ์ไปได้

...................

ในห้องรวมของผู้ป่วยอายุรกรรมชาย

เตียงที่เรียงรายในห้องโถงใหญ่ซึ่งถูกกั้นเป็นห้องไว้ห้องละ 10 กว่าเตียง

ในแต่ละห้องมีผู้ป่วยที่มานอนเป็นวัน เป็นเดือน หรือเป็นปี

ห้องรวมถูกมองว่าเป็นห้องที่อาจจะแลดูอึดอัดคับแคบไปบ้าง

แต่ข้าพเจ้ากลับสัมผัสได้ถึงความมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน

ญาติของผู้ป่วยพยายามช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่ใช่ญาติของตน

ยกถาดอาหารมาให้  คอยดูว่าใครที่ญาติยังไม่มาและต้องการความช่วยเหลือ

เป็นความน่ารักท่ามกลางความเลวร้ายของชีวิต

เป็นมิตรภาพท่ามกลางการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บมากมาย

ข้าพเจ้าสัมผัสถึงความรักกันฉันพี่น้องในหมู่คนยากมากกว่าคนรวย

ข้าพเจ้าสัมผัสถึงความเข้าอกเข้าใจในหมู่ผู้ต่ำต้อยมากกว่าผู้มีอำนาจ

ข้าพเจ้าสัมผัสถึงความเมตตาในหมู่คนที่ยากไร้

มากกว่าหมู่คนที่มีทุกสิ่งอย่างพรั่งพร้อม

“ท่านทั้งหลายผู้ถ่อมตน จงเห็นและยินดีเถิด

ท่านทั้งหลายที่แสวงหาพระเจ้า จงมีกำลังใจขึ้นเถิด

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังคนยากจน”

(สดุดี 69:32-33)

“ท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด”

(ลูกา 10:37)

......................................

S