“โยบ” บุรุษผู้มีความไว้วางใจในพระเจ้าอย่างมั่นคง

แม้ความทุกข์ยาก จากการสูญเสียคราถูกทดสอบจากมารซาตาน

จะทำให้ท่านหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต

แต่ท่านกลับสรรเสริญพระเจ้า

และมองสถานการณ์นั้นเป็นพระพรเสมอ

“ข้าพเจ้าตัวเปล่าออกมาจากครรภ์มารดา

ข้าพเจ้าก็ตัวเปล่ากลับไป

พระยาห์เวห์ประทานให้     พระยาห์เวห์ทรงเอาคืน

ขอถวายพระพรแด่พระนาม พระยาห์เวห์”

(โยบ1:21)

………………………

โยบเป็นผู้ชอบธรรม ปกครองบริวารด้วยความชอบธรรม

ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ขัดสน

และไม่เคยปฏิเสธคำร้องขอจากผู้ที่ต้องการ

คำภาวนาของโยบต่อพระเจ้า

เป็นคำภาวนาเพื่อผู้อื่นเสมอ

ดังนั้น ผลของคำภาวนาเพื่อผู้อื่นจึงเป็นคำภาวนาที่มีคุณค่า

และแปลเปลี่ยนเป็นพระพรกลับไปหาผู้ภาวนาเช่นกัน

“ท่านไม่มีเพราะไม่ได้วอนขอ

ท่านวอนขอแต่ไม่ได้รับ เพราะท่านวอนขอไม่ถูกต้อง

คือวอนขอเพื่อนำไปสนองกิเลสตัณหาของท่าน”

(ยากอบ 4:3)

.....................................

แบบอย่างของโยบสอนใจเราเสมอว่า

เรามีความรักที่มั่นคงต่อพระเจ้ามากพอหรือเปล่า

เมื่อเราต้องเผชิญกับอุปสรรค หรือปัญหาในชีวิต

คุณพ่อท่านหนึ่งให้การอบรมและไตร่ตรองสังคมปัจจุบัน

มนุษย์มีแนวโน้มที่จะไร้ศาสนามากยิ่งขึ้น

เพราะมนุษย์มีความอยากเป็น อยากได้ และอยากมี

เพื่อปรนเปรอความสุขให้ตนเอง

ต้องการก้าวไปเป็นผู้นำ เป็นผู้มีอำนาจมากยิ่งขึ้น

ศาสนากลายเป็นส่วนเกินของชีวิต

เมื่อมนุษย์ขาดศาสนา  ศีลธรรมลดลง

การมองเห็นคุณค่า ศักดิ์ศรีของชีวิตมนุษย์ด้วยกันก็ลดลง

เพราะต่างคนต่างแก่งแย่งแข่งขันกัน

ในขณะที่ศาสนาสอนให้สุภาพถ่อมตน ยอมเป็นผู้รับใช้

แต่สภาพสังคมสอนให้แข่งขัน และแย่งชิงอำนาจผู้นำ

“ถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่ง

ก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้าย

และเป็นผู้รับใช้ของทุกคน”

(มาระโก 9:35)

...........................

สุดท้าย  โยบผู้มีความยำเกรงพระเจ้า

เปี่ยมไปด้วยความสุภาพ นบนอบ

จึงได้รับพระพรมากเป็นทวีคุณ

ผู้ที่มีความเชื่อมั่นคงเท่านั้น

จึงจะได้รับพระพรแห่งความเชื่อที่เขามีอยู่

 “พระองค์ก็จะทรงปกป้องเขา

และทรงช่วยเขาให้พ้นเงื้อมมือของศัตรู”

(ปรีชาญาณ 2:18)

...............................

หากแม้น คนอธรรม  ทำร้ายลูก

ซาตานผูก  ลูกไว้ ใกล้หุบเหว

ไฟกระหน่ำ ซ้ำเติม  ลุกเป็นเปลว

ขอความเลว ชั่วร้าย อย่าหมายมอง

จะผ่านช่วง  ทดลองนี้ ได้อย่างไร

หากลูกไร้  พระองค์ ทรงปกป้อง

ขอเพียง พระเมตตา  มาคุ้มครอง

ลูกร่ำร้อง  สรรเสริญ  องค์ทรงชัย

........................................

S