ในฐานะครูคำสอน ลูกเป็นเพียงแค่เครื่องมือน้อยๆของพระองค์

ในการตระเตรียมดิน ปุ๋ย และน้ำ

สำหรับเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับมา....เมล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ดล้วนมีคุณค่ายิ่ง

ทุกครั้งที่ลูกหว่านเมล็ดพันธุ์น้อยๆลงในดิน

ลงในดินที่ลูกตั้งใจตระเตรียมไว้ด้วยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน

และรดน้ำ พร้อมให้การดูแลด้วยใจ

ลูกสำนึกเสมอว่า เมล็ดพันธุ์นั้นจะไม่บังเกิดต้นอ่อนขึ้นมาเลย

หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์

น้ำจากพระทัย  แสงแดดใสใสจากพระเมตตา

ดินอันอุดมด้วยพระพรและความรัก

ยังผลให้เมล็ดพันธุ์น้อยๆเติบโตขึ้นอย่างสวยงาม

.............................................................

ในช่วงเวลาแห่งการเป็นนักศึกษาคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน

เป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวพระพรรอบด้าน

ทั้งการร่วมกิจกรรมเสริมศรัทธาเช้าและเย็น

ด้วยการทำวัตรเช้า ตามด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ

และทำวัตรเย็น หรือรวมกลุ่มแบ่งปันพระวาจาในกลุ่มวิถีชุมชนของตน

ในการแบ่งปันพระวาจายามเย็นของแต่ละวันนั้น

ทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่า...ชีวิตของฉันไม่ได้ทุกข์ยากลำบากเลย

เมื่อฉันได้รับรู้ประสบการณ์ชีวิตของเพื่อนพี่น้องรอบข้าง

ฉันเกิดมาในครอบครัวคาทอลิกที่ครบครัน

มีพี่น้องที่แสนดี  มีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่น

ทุกคนต่างส่งเสริมและพร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ต่างเกื้อกูลและหยิบยื่นสิ่งดีดีให้กัน

แต่ฉันกลับพยายามขุดค้นหาปมด้อยและปัญหาของตนเอง

น้องในกลุ่มฉันเล่าว่า แม่ของเธอเป็นคาทอลิก พ่อของเธอเป็นพุทธ

ทุกครั้งที่แม่ชวนพ่อไปร่วมพิธีมิสซา จะมีการโต้เถียงและทะเลาะกันเสมอ

เธอพยายามสวดให้พ่อเธอด้วยเช่นกัน

สำคัญคือ เธอต้องการเข้าอาราม

แต่ไม่สามารถเข้าได้เพราะพ่อและแม่ของเธอไม่มีใบรับศีลสมรส

และด้วยเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย

เธอเล่าว่า ด้วยคำภาวนาของเธอและแม่

มาระยะหลังๆ พ่อของเธอเริ่มขอสายประคำและบทสวด

ทั้งยังขอเรียนคำสอนด้วย

เธอน้ำตาคลออาจจะด้วยความยินดีหรือด้วยความที่อัดอั้นตันใจมานาน

เมื่อมีสิ่งดีดีที่หวังไว้กำลังจะสำเร็จลง

สำหรับฉัน  เธอเป็นครูคำสอนที่ดี น่ารัก

และน่าจะเป็นครูคำสอนที่ดีสำหรับเด็กๆที่เธอดูแลด้วย

แม้เธอจะไม่ได้เข้าอารามอย่างที่ฝันใฝ่ไว้ก็ตาม

เธอก็ได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของพระอย่างสมบูรณ์ที่สุด

เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพจริงๆ

.........................................................