หากเรารักใครสักคน           ก็พร้อมจะทำทุกอย่าง 

ให้เขารู้ว่ารักมากเท่าไร       แต่บางครั้งที่เราพูดไป

ว่ารักพระเจ้ามากมาย          เราได้ทำอะไรเพื่อพระองค์หรือยัง

บอกพระองค์ได้ไหม สัญญาผ่านเพลงนี้

ให้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น

อยู่เพื่อรับใช้  และจะทำสุดหัวใจ

มอบถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์

หากจะเทียบรักของพระองค์   ที่พร้อมให้เราทุกอย่าง

แม้ชีวิตก็ไม่เคยเสียดาย       ต่อจากนี้เวลาที่มี  จะทำทุกๆนาที

ให้ชีวิตวันนี้มีค่าเพื่อพระองค์  (*) (**)

** บอกพระองค์ได้ไหม สัญญาผ่านเพลงนี้

ให้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น

อยู่เพื่อรับใช้  และจะทำสุดหัวใจ

ถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์

(ให้การรับใช้เพื่อแทนหัวใจ..............ว่ารักพระองค์)

ลูกขอมอบถวายทั้งกายใจ

ลูกขอถวาย .........ทั้งร่างกายและดวงใจ

สิ่งดี บาปร้ายใดใด   จำนนให้พระโปรดเมตตา

ความรักพระองค์  มั่นคงหนักหนา

ลูกน้อยต่ำต้อยด้อยค่า     ยังถวายชีวาเพื่อไถ่บาปลูกทั้งมวล

ชีวิตแสนสั้นลูกขอทบทวน

อยู่ด้วยรักที่แสนอบอวล   เป็นรักล้วนๆ จากองค์พระผู้ทรงชัย

จะขออยู่เพื่อรักรับใช้

แม้ดวงใจมอมแมมเพียงไร   ขอพระองค์โปรดทรงตรัสให้

...บาปร้ายใดใดก็สิ้นสูญ

อยู่เพื่อพระองค์ผู้เปี่ยมพระคุณ

ทรงเมตตาค้ำจุณ     โปรดเพิ่มพูน...ให้ลูกมีพลัง

จะมีทุกวันเพื่อสร้างความหวัง

จะอยู่เคียงข้างผู้ถูกชิงชัง    จะเป็นพลังให้ผู้หลงทาง

ลูกขอถวายทุกสิ่งจัดวาง

แด่พระบิดาพระผู้สร้าง  แด่พระบุตร  และพระจิตฤทธา

ขอขอบพระคุณพระเมตตา

ที่ประทานสิ่งดีนานา   ให้ลูกมีคุณค่าแม้ในช่วงเวลาอ่อนแรง

.......................................................