“...สัมผัสเพียงชายฉลองพระองค์เท่านั้น...”

(มาระโก 6:56)

..............

ถ้าในหลวงเสด็จผ่าน แล้วเราได้มีโอกาสแค่เพียงเห็นพระองค์

แม้ในระยะแสนไกล เราก็ยังรู้สึกว่าชีวิตนี้เกิดมาช่างคุ้มค่าแล้ว

..............

แล้วหากพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านดวงใจฉันเล่า

ขอเพียงลูกได้สัมผัสแม้เศษเสี้ยวแห่งใจ

วิญญาณลูกคงสดชื่นแจ่มใสและคงไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว

รอยมลทินในใจของลูก

รอยบาดแผลแห่งบาปร้าย

รอยน้ำตาของดวงใจอ่อนแอ

คงจะมีพลังที่จะฟันฝ่าม่านหมองเมฆหนาบนโลกใบนี้ไปด้วยดี

ขอเพียงสัมผัสแห่งองค์

..............................

“ขอเพียงสัมผัสแห่งใจ

รักษาลูกไว้ให้รอดพ้น

หมอกมืดบังใจให้หมองหม่น

แสงสว่างจากเบื้องบนช่วยพ้นภัย

เพียงสัมผัสแห่งใจให้อบอุ่น

ด้วยพระคุณแห่งรักปกปักษ์ให้

วิญญาณลูกพบหนทางใหม่

จุดหมายคือราชัย...ในพระองค์”

............................