ชีวิต...ไม่ได้โปรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดเส้นทาง

ชีวิต...ไม่ได้ถูกวางไว้บนความสวยงามสดใส

ชีวิต...จะหลีกหนีความทุกข์ยากได้อย่างไร

ชีวิต...ต้องก้าวไปแม้ยามจิตใจจะหม่นไหม้ก็ตาม

........................................

ความทุกข์หรือปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

ความวุ่นวาย ความเหนื่อยหน่ายในการดำเนินชีวิตของบางช่วง

หรืออาจจะนานกว่านั้น

เป็นเหมือนช่วงเวลาที่เราคล้ายจะขาดออกซิเจน

จะหายใจให้ปลอดโปร่งก็แสนจะลำบาก

คำถามที่เกิดขึ้นในใจ คือคำว่า “ทำไม”

นั่นคือคำถามจากภายในที่ใจยังยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น

หัวใจลอกคราบอยู่ในช่วงเวลาที่อ่อนแอ

ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

เหมือนปูนิ่มที่ต้องหาที่หลบซ่อนในยามลอกคราบ

รอจนกว่าจะมีเปลือกหรือกระดองที่แข็งแรงมากขึ้น

จึงจะออกจากที่กำบังภัยของตนเอง

เช่นเดียวกัน

ในช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับปัญหา

หัวใจของเราอยู่ในช่วงลอกคราบ

รอคอยวันเวลาที่จะทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นเท่านั้น

วันเวลากับความไว้วางใจในพระเท่านั้น

ที่จะช่วยเติมเต็มพลังให้เราแข็งแรงขึ้น

เหมือน “ปูนิ่ม”

เขาจึงว่า "ช่วงเวลาที่ปูลอกคราบคือช่วงเวลาที่ปูอ่อนแอที่สุด"

..........................................

 “ปัจฉิมลิขิต...ชีวิต”

“อย่าเอาวิถีชีวิตของตนเองไปเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตของคนอื่น

เพราะแต่ละคนต่างใช้เวลาในการดำเนินกิจวัตรประจำวันต่างกัน

ในขณะที่เรานอน คนอื่นอาจจะกำลังทำงาน

ในขณะที่เราทำงานคนอื่นอาจจะกำลังนอนพัก หรือท่องเที่ยวไป

ในขณะที่เราทำงาน 6 วัน แต่คนอื่นอาจจะทำงาน 7 วัน

แต่ละคนมีวิถีชีวิตและกิจกรรมของตนเอง...ไม่ใช่หรือ?”

อย่าทำให้ใครคนหนึ่งหมดกำลังใจ

จากคำพูดบั่นทอนด้วยความคิดของตนเองเลย

เพราะเราต่างมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน..จริงๆ

..................................