!!!--- วัดในสังฆมณฑล ---!!!
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม
110 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร.0-3931-1578
โทรสาร 0-3946-0638
กำหนดเวลาการถวายมิสซา
ตั้งศีลก่อนมิสซาค่ำ(ทุกวัน)
วันอาทิตย์ 6.15น ,8.30น.,19.00น.
วันธรรมดา 6.00 น.,19.00 น.
วันเสาร์ 19.00 น.
นพวารฯ ทุกวันพุธ 19.00 น.

วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม
(ติดต่อวัดจันทบุรี)
110 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร.0-3931-1578
โทรสาร 0-3934-4004
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.30 น.
ศุกร์ต้นเดือน 19.00 น.

วัดพระคริสตราชา ปะตง
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม
(ติดต่อวัดจันทบุรี)
110 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร.0-3931-1578
โทรสาร 0-3934-4004
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 14.30 น

วัดแม่พระถวายองค์ มูซู
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม
(ติดต่อวัดจันทบุรี)
110 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร.0-3931-1578
โทรสาร 0-3934-4004
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 15.00 น.

วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง
เจ้าอาวาส
คุณพ่อพินันต์ พรประสิทธิ์
231 ถ.เทศบาลสาย2
อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร.0-3949-4797, 08-9933-4493
โทรสาร 0-3949-4956
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 6.00น., 8.30น.,18.30น.
วันธรรมดา 6.0 0น.,18.30น.
วันเสาร์ 6.00 น. 18.30 น. นพวารฯ
ศุกร์ต้นเดือน 19.00 น. (แห่)

วัดแม่พระรับสาร ตราด
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล
38 ซ.ท่าเรือจ้าง 2
ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ
อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร./โทรสาร 0-3951-2182
0-3951-2622
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.00 น.
วันจันทร์-วันพฤหัสฯ 6.00 น.
วันศุกร์ มิสซานักเรียน 8.00 น.
วันเสาร์19.30 น. นพวารฯ

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสมภพ ประทุมราช
115 ถ.ศรีนวดิษถ์ อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี 22120
โทร.0-3943-1235
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ 18.30 น.
ทุกวันพฤหัสฯ 8.00 น.
ศุกร์ต้นเดือน 19.00 น.
นพวารฯ วันเสาร์ก่อนมิสซา

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสมภพ ประทุมราช

(ติดต่อวัดท่าใหม่)
115 ถ.ศรีนวดิษถ์ อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี 22120
โทร.0-3943-1235
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 11.00 น.

วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสมพร มีมุ่งกิจ
101/1 ต.บางกะจะ อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทร.0-3939-1148
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 9.30 น.

วันจันทร์-วันศุกร์ 18.00 น.

วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสมพร มีมุ่งกิจ
(ติดต่อวัดท่าแฉลบ)
101/1 ต.บางกะจะ อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทร.0-3939-11481
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.30 น.

วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่
เจ้าอาวาส
คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต
70 หมู่ 1 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160
โทร.0-3829-4558
โทรสาร.0-3829-4556

กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 6.00น , 8.30 น.,16.00 น.
วันจันทร์-วันเสาร์ 19.00 น.
* ตั้งศีลฯ ทุกวันศุกร์ต้นเดือน
* นพวารฯ ทุกวันพฤหัสบดี


วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม
เจ้าอาวาส
คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊

24 ถ.วัดโรมันคาทอลิก อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี 20140
โทร.0-3846-1744
โทรสาร 0-3846-1001
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 6.00น , 9.00 น.
วันจันทร์-วันเสาร์ 19.30 น.
จ.-ส.(บ้านลอเลรนโซ) 6.15 น.
ศุกร์ต้นเดือน 19.00 น.ตั้งศีลฯก่อนมิสซา
* นพวารฯ ทุกวันเสาร์์

วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเกียรติศักดิ์ รุ่งเรือง
62 หมู่ 9 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-8617ต่อ2
โทรสาร 0-3851-34339ต่อ3
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.30 น.
วันจันทร์-วันเสาร์ 19.00 น.
นพวารฯ ทุกวันเสาร์

วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า
เจ้าอาวาส
คุณพ่อจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม

44 ถ.วัฒนปรีดา ต.บางคล้า อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทร.0-3854-1012
โทรสาร 0-3854-2060
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.30 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ 6.00 น.
วันเสาร์ 19.00 น. นพวารฯ

วัดนักบุญอันตน พนมสารคาม
เจ้าอาวาส
คุณพ่อปรีชา สกุลอ่อน
333/5 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 10.30 น.

วันจันทร์-วันเสาร์ 19.00 น


วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง
เจ้าอาวาส
คุณพ่อไพรัช จักรวาลธนารักษ์
254 ม.5 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา 24160
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.30 น.
วันธรรมดา 19.30 น.

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
เจ้าอาวาส
คุณพ่อยอด เสนารักษ์
11/2 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
โทร.0-8614-39-248, 0-3831-1031
โทรสาร 0-3831-1031
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 6.30น , 8.30 น.,19.30 น.,
11.00 น. (ภาษาอังกฤษ)
วันจันทร์ 6.00 น.
วันอังคาร -เสาร์ 19.30 น.
นพวารฯ ทุกวันเสาร์

วัดพระนามเยซู ชลบุรี
เจ้าอาวาส
คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์
324/2 ถ.เจตจำนง อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร.0-3828-3253
โทรสาร 0-3827-6902
บ้านพักซิสเตอร์ 0-3826-1433

กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 6.30น , 8.30 น.
วันธรรมดา 19.30 น.
วันศุกร์ต้นเดือน 19.00 น.
วันเสาร์ 19.30 น. นพวารฯ


วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำ ระยอง
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสุพจน์ นัมคณิสรณ
23/2 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน้ำ
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร.0-3861-1864
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 9.30 น.
วันศุกร์ 19.00 น.


วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวีระชน นพคุณทอง

131/7 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร.0-3861-1778
บ้านซิสเตอร์ 0-3861-6726
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ ไทย 8.45 น.
อังกฤษ 17.00 น.

วันธรรมดา ไทย 6.30 น.
วันเสาร์ 17.00 น. นพวารฯก่อนมิสซา
ศุกร์ต้นเดือน 16.00 น.(เฝ้าศีลฯ) 17.00 น. มิสซา
มิสซานักเรียน 8.00 น.

วัดแม่พระลูกประคำ สัตหีบ
เจ้าอาวาส
คุณพ่อชูชาติ ชุณหกิจ
190/6 ม.2 อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี 20180
โทร.0-3843-8520
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 9.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 น
วันเสาร์ 19.30 น.
วันศุกร์ต้นเดือน 19.30 น.

วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเอนก นามวงษ์
10/98 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท
ใกล้ทางแยกเข้าพัทยากลาง ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร.สำนักงานวัด 0-3841-5322
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ ไทย 7.00 น. 10.00 น.
อังกฤษ 8.30 น. 16.00 น. เกาหลี 17.30 น.

วันพุธ ไทย 19.30 น. อังกฤษ 18.30 น.
วันเสาร์ ไทย 19.30 น. อังกฤษ 18.00 น.
ศุกร์ต้นเดือน ไทย 19.30 น .อังกฤษ 18.30 น.
นพวารฯ ทุกวันพุธ

วัดอัสสัมชัญ พัทยา
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเอนก นามวงษ์
80/10 ต.โป่ง อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร.สำนักงานวัด 0-3841-5322
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ ไทย 9.00 น.
อังกฤษ 11.00 น.


วัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์
167 ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20130
โทร.0-3874-5216
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ ไทย 10.30 น.อังกฤษ 9.00 น.
วันจันทร์-วันเสาร์ 19.30 น.

นพวารฯ ทุกวันเสาร์

วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ปัญจทรัพย์ ดินแดง
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์
212 ซ.โชคชัยร่วมมิตร
ถ.วิภาวดี-รังสิต
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310
โทร.0-2276-7918
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.30 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ 6.15 น.
ศุกร์ต้นเดือน 8.00 น.
วันเสาร์ 19.30 น.

วัดอารักขเทวดา โคกวัด
เจ้าอาวาส
คุณพ่อปรีชา สวัสดี

224 ม.2 ต.โคกปีบ
อ.ศรีมโหสถ
จ.ปราจีนบุรี 25190
โทร.0-3727-7920
โทรสาร 0-3727-6045
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 6.00 น. 8.30 น.
วันจันทร์-วันเสาร์์ 19.00 น.
นพวารฯ ทุกวันพุธ
มิสซานักเรียน
ศุกต้นเดือนและศุกร์ที่3ของเดือน
8.30 น.

วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี
เจ้าอาวาส
คุณพ่อมานพ ปรีชาวุฒิ

66 ถ.แก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง
อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร.0-3721-1353
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.30 น.

วันจันทร์-วันเสาร์ 19.30 น.

วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต

184 หมู่ 2 ต.องครักษ์
อ.องค์รักษ์
จ.นครนายก 26120
โทร.0-3739-1718s
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 9.00 น.
วันจันทร์ -วันเสาร์ 19.00 น.

วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่
เจ้าอาวาส
คุณพ่อทวี อานามวัฒน์
9 ม.7 ต.บางสมบูรณ์
อ.องครักษ์
จ.นครนายก 26120
โทร.0-1642-7411
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 9.00 น.
วันอังคาร-วันศุกร์ 18.30 น.

วัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออันเด ไชยเผือก
257 ซ.ร่วมพัฒนา
ถ.นครนายก-รังสิต1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครนายก 26000
โทร.0-934-545-951
กำหนดเวลาการถวายมิสซา
สัปดาห์ที่1 นพวารฯแม่พระ 8.00 น.
สัปดาห์ที่2 ตั้งศีลมหาสนิท 8.00 น.
วันอาทิตย์ 7.30 น.
วันศุกร์ต้นเดือน 19.00 น.

วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออันเด ไชยเผือก
126 หมู่ 3 หมู่บ้านท่าทราย
ต.ท่าทราย อ.เมือง
จ.นครนายก 26000
โทร.0-934-545-951
กำหนดเวลาการถวายมิสซา
สัปดาห์ที่1 นพวารฯแม่พระ 10.00 น.
สัปดาห์ที่3 ตั้งศีลมหาสนิท 10.00 น.
วันอาทิตย์ 10.00 น.
วันศุกร์ต้นเดือน 9.00 น.


วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน แหลมโขด
เจ้าอาวาส
คุณพ่อนภา กู้ชาติ
19 หมู่ 9 ต.บ้านพระ
อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25230
โทร.0-3721-2198
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 10.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ 6.30 น.
วันเสาร์ 19.30 น.

วัดแม่พระลูกประคำ บ้านสร้าง
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสุทัศน์ เภกะสุต
ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 9.00 น.

วัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี
เจ้าอาวาส
คุณพ่อประสพ เจริญนิตย์
582 หมู่ 17
ถ.ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา
ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25240
โทร.0-3728-2320
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.30 น.
วันจันทร์-วันเสาร์ 6.00 น. (วัดประจำบ้าน)
วันศุกร์(มิสซานักเรียน) 8.00 น.

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง
20/1 ถ.เทศบาล 10
ต.สระแก้ว อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000
โทร.0-3724-1470
โทรสาร 0-3724-2260
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.00 น.
โอกาสพิเศษ 19.00 น.

วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง
(ติดต่อวัดสระแก้ว)
หมู่ 5 ต.ท่าเกษม
อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000
โทร.0-3724-1470
โทรสาร 0-3724-2260
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 10.00 น.

วัดนักบุญเบเนดิก เขาฉกรรจ์
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออภิชิต ชินวงค์

131 ม.8 ต.เขาฉกรรจ์
อ. เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว 27000
(ติดต่อที่ศูนย์สังคมพัฒนา)
โทร.0-3724-1470
โทรสาร 0-3724-2260
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 10.00 น.

วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม
เจ้าอาวาส
คุณพ่อนิคม โยธารักษ์

383 ม.19 บ้านนางาม
ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา 24160
(ติดต่อที่ศูนย์สังคมพัฒนา)
โทร. 0-1335-8417
โทรสาร 0-3751-3078
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.00 น.
วันจันทร์-วันเสาร์ 6.00 น

วัดนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล เขาขาด
เจ้าอาวาส
คุณพ่อศักดา เกียรติเกษม

106 ม.6 บ้านเขาน้อยพรหมสุวรรณ
ต.แซออร์ อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว 27160
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.30 น.
ศุกร์ต้นเดือน 18.30 น.

วัดราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเอนก ธรรมนิต
130 ถนนธนวิถี
ต.บ้านใหม่หนองไทร/บ้านด่าน
อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27160
โทร.0-1806-7561
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 11.00 น.
วันศุกร์ต้นเดือน 19.00 น.
ทุกวันที่ 8 ของเดือน(ยกเว้นวันอาทิตย์)
มิสซาเทิดเกียรติแม่พระ 19.00 น.
Update 17/06/2015